Fizjoterapia

Opis kierunku

Stajesz przed wyborem kierunku studiów…

Wydaje Ci się, że praca z ludźmi jest idealna dla Ciebie?
Chcesz być fizjoterapeutą z powołania? Z nami pomoc innym będzie dla Ciebie priorytetem.

To wspaniałe plany, które ma większość fizjoterapeutów. W Akademii WSB marzenia się spełniają!
W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją. 

 

* - 28.07.2017 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Nauk Stosowanych Akademii WSB uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia

Jak to robimy?

 • Organizujemy zajęcia we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj; Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach czy Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej. 
 • Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny mi.in – falę uderzeniową i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazie rdzenia.
 • Posiadamy profesjonalenie wyposażone laboratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu  
 • Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarze i fizjoterapeuci praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem
 • Realizujemy zajęcia kliniczne w placówkach medycznych m.in.: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu

Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzinami praktyk zawodowych

 

 • Organizujemy ciekawe zajęcia studyjne – anatomia w prosektorium, z wizualizacją 3D, 
 • Uczymy anatomii palpacyjnej - anatomia na „żywym” człowieku 
 • Prowadzimy kształcenie doskonalące w zawodzie fizjoterapeuty  - kurs kinesiotapingu, drenażu limfatycznego, masażu klasycznego, trening wg koncepcji TRX, trening funkcjonalny w sporcie
 • Ponadto : poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozaplaeńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, a realizowane badania naukowe to krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych. 

 

Opinia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Program studiów na kierunku Fizjoterapia uzyskał pozytywna opinię Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności.

 

Umiejętności

Studiujac w Akademii WSB zdobywa umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 

Atuty kierunku Fizjoterapia w Akademii WSB:

 • Przewaga zajęć praktycznych (75% zajęć realizowana w formie ćwiczeń, laboratoriów i ćwiczeń klinicznych prowadzonych w placówkach szpitalnych).
 • Dodatkowe zajęcia, np. z zakresu fizjoterapii w geriatrii, komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, psychologii.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii, masażu.
 • Fachowa kadra dydaktyczna - wszyscy nauczyciele to czynni fizykoterapeuci, lekarze z wieloletnim stażem i specjalistycznym doświadczeniem.
 • Zajęcia kliniczne w placówkach medycznych: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Szpital Miejski w Świętochłowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Szpital Miejski w Siemianowicach, Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

 

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Nasz absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza (przed wybraniem się do lekarza należy uzyskać pieczątkę i podpis z Akademii WSB na skierowaniu)

 

Specjalności


Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Fizjoterapia - Studia jednolite magisterskie Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 500 zł 500 zł 540 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 500 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

Akademia WSB współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne). Studenci kierunku Fizjoterapia mają szeroki wachlarz wyboru miejsca, w którym mogą odbyć staż lub praktyki. Wśród partnerów znalazły się najważniejsze szpitale i ośrodki fizjoterapii w naszym regionie m.in. Szpital im św. Barbary w Sosnowcu - jeden z największych placówek tego typu.

 

   

Zajęcia praktyczne na kierunku fizjoterapia w AWSB odbywają się w renomowanych placówkach medycznych, a profesjonalna kadra dydaktyczna lekarzy i fizjoterapeutów – praktyków z wieloletnim stażem zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie. Uczelnia posiada profesjonalnie wyposażone laboratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, a nauka anatomii palpacyjnej odbywa się na „żywym” człowieku. Na zajęciach studenci wykorzystują profesjonalny sprzęt do nauki chodu, m. in. egzoszkielet dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Pierwsze kroki przygotowujące do zawodu fizjoterapeuty studenci stawiają na szpitalnych oddziałach klinicznych. Ciekawe zajęcia studyjne prowadzone się w wirtualny prosektorium z wizualizacją 3D.

 

dr Krzysztof Czupryna
specjalista fizjoterapii, terapeuta NDT- koordynator ds. fizjoterapii w ośrodku rehabilitacyjno – opiekuńczym w Mysłowicach.