Informatyka

Opis kierunku

Studia Informatyka w Akademii WSB to jedna z najlepszych propozycji edukacyjnych w kraju. Akademia WSB jako jedyna Uczelnia w regionie i jedna z niewielu w kraju znalazła się wśród zwycięzców konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskując dofinansowanie w wysokości 10 mln zł. na kierunki o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów. Mają charakter wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej). Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

 Informatyka w Akademii WSB to:

- maksimum praktycznej wiedzy

 -praktyczny program studiów na kierunku Informatyka uzyskał Nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- unikalne specjalności: Aplikacje mobilne, Inżynier systemów przetwarzania danych,

- program studiów dostosowany do branżowych certyfikacji oraz rynku pracy (certyfikaty Cisco, Microsoft, Oracle, Blackberry),

 - nowoczesne formy edukacji (wirtualne praktyki IBM, narzędzia grywalizacji Comarch, platforma e-learningowa Moodle, projekty praktyczne w miejscu pracy),

 - specjalistyczne laboratoria komputerowe (m.in. laboratoria systemów przetwarzania danych, sieci bezprzewodowych, grafiki komputerowej, kryptografii kwantowej),

 - zastosowanie specjalistycznego oprogramowana w procesie kształcenia m.in. systemy informatyczne firmy Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, zintegrowane systemy zarządzania IFS, CRM firmy Simple,

- wizyty oraz praktyki w wiodących firmach informatycznych (m.in. IBM, Kroll Ontrack, Comarch S.A, Wasko S.A., UPC, 3Services Factory S.A., Netology, Interia.pl,  Alcerol Mittal),

 - cykliczne spotkania z praktykami reprezentującymi największe krajowe i międzynarodowe firmy z branży IT
 

Kończąc studia  na kierunku Informatyka w Akademii WSB uzyskuje:

gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, umiejętności projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów informatycznych (w szczególności rozproszonych), gruntowną wiedzę z zakresu budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, wiedzę z zakresu architektury systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, w szczególności stanowiących podstawę dla działania komputerowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, umiejętności programowania komputerów i zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, umiejętności projektowania i zarządzania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, znajomość problemów administracji i bezpieczeństwa systemów informatycznych, kompetencje w zakresie doradztwa rozwiązań biznesowych dla systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw.

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Informatyka trwają 4 semestry. Kandydaci chcący podjąć kształcenie na poziomie studiów magisterskich powinni posiadac dyplom potwierdzający ukończone studia I stopnia na kierunku informatyka, matematyka, automatyka, fizyka lub zbliżonym. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym i wieczorowym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Program kształcenia na kierunku Informatyka realizowany w Akademii WSB  jest oparty jest na rozwijanych w świecie koncepcjach elektronicznego biznesu i informatycznych systemów zarządzania, w których powstające przedsiębiorstwa wykorzystują sieci komputerowe, a w szczególności Internet, jako wspólną płaszczyznę informacyjną, komunikacyjną i wykonawczą.

Uzyskiwany tytuł:

inżynier (7 semestrów),

magister (4 semestry)

Tryb studiów:

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

 

Opłaty

Informatyka - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

Informatyka - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

Partnerzy Akademii WSB umożliwiają studentom dostęp do nowoczesnych form edukacji (wirtualne praktyki IBM, narzędzia grywalizacji Comarch) oraz specjalistycznego oprogramowania w procesie kształcenia m.in. systemy informatyczne firmy Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, zintegrowane systemy zarządzania IFS, CRM firmy Simple. Dodatkową możliwością rozwoju i zdobycia doświadczenia są wizyty oraz praktyki w wiodących firmach informatycznych (m.in. IBM, Kroll Ontrack, Comarch S.A, Wasko S.A., UPC, 3Services Factory S.A., Netology, Interia.pl,  Alcerol Mittal).

 

Optimal Netology Norddigital
Netology
   

Dla Akademii WSB  uruchomiliśmy, jeden z pierwszych w Polsce na tak szeroką skalę, system wirtualnych laboratoriów komputerowych. Dzięki temu student i nauczyciel ma dostęp do każdego specjalistycznego oprogramowania bez względu na to gdzie się znajduje. A zajęcia mogą być organizowane z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy mieć dostęp do internetu. Dodatkowo studenci mogą korzystać z danego oprogramowania w domu, po zajęciach przygotowując swoje projekty lub doskonaląc jego obsługę. W ten sposób studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania kadrowo-płącowego, finansowego, graficznego, programu do symulacji i optymalizacji, projektowania inżynierskiego, sieciowych systemów operacyjnych i wielu innych.

 

Tomasz Siemek,
Cloud Team