Inżynieria zarządzania

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania Akademii WSB  jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności menedżerskie z kompetencjami technicznymi. Kluczową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów ekonomicznych z uwarunkowaniami technicznymi.

 

Dzięki temu specjalista inżynierii zarządzania podejmuje racjonalne decyzje zarządcze w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii i praktyki zarządzania ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera i ekonomisty, w tym modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne.

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu zarządzania i dyscyplin technicznych powiązanych z zarządzaniem, w szczególności:

 • dotyczącą zasad organizacji procesów i zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie,
 • z zakresu uwarunkowań technicznych i technologicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa i ich wpływu na podejmowane decyzje zarządcze,
 • niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • specjalistyczną w wybranym przez siebie obszarze inżynierii zarządzania.

 

W zakresie umiejętności absolwent kierunku:

 • posiada umiejętności zarządzania zasobami i procesami w przedsiębiorstwie na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim,
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy technicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • potrafi wdrażać zintegrowane systemy zarządzania i projekty w przedsiębiorstwie,
 • potrafi korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji, a także zastosować metody prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie,
 • posiada umiejętność planowania i sterowania działalnością produkcyjną,
 • posiada umiejętność projektowania i modelowania procesów produkcyjnych,
 • wykazuje się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji.
   

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania pozwala na uzyskanie przez absolwenta kompetencji społecznych wyrażających się w:

 • zdolności i gotowości dalszego uczenia się, zapewniającej rozwój osobisty oraz pozwalającej kontynuować studia na II poziomie kształcenia,
 • świadomości osobistej,
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim

Specjalności


Kadry i płace w praktyce - Studia I stopnia Kraków

Logistyka i transport - Studia I stopnia Kraków

Menedżer projektu - Studia I stopnia Kraków

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Studia I stopnia Kraków

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Studia I stopnia Kraków

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach - Studia I stopnia Kraków

Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii - Studia I stopnia Kraków

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Studia I stopnia Kraków

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologi Biznesu