Socjologia

Opis kierunku

Atuty studiów:

  • wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • praktyczne specjalności studiów: zarządzanie, zasobami ludzkimi, komunikacja i negocjacje w biznesie, projektowanie i organizacja szkoleń, socjologia reklamy i komunikacji społecznej, nowe media i grafika użytkowa, techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
  • specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi pod patronatem Doradztwa Personalnego Menedżer – największej i najstarszej firmy doradztwa personalnego w Południowej Polsce
  • w programie studiów warsztaty, gry decyzyjne, case studies, projekty indywidualne i zespołowe
  • możliwość  zdobycia  certyfikatu IBM SPSS  technology junior expert, SPSS technology expert.

 

Jesteś ciekawa/wy świata i ludzi? 

Jeżeli TAK - socjologia to studia dla Ciebie. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego.

 

Studenci kończąc studia dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych.

Absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia.

 

Specjalności


Doradztwo zawodowe - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Socjologia - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
     

Jeśli jesteście ciekawi ludzi i świata, lubicie zagadnienia humanistyczne, różnorodność kultur, ale fascynują Was też sondaże czy statystyka – studia socjologiczne są dla Was. Ich absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Potrafią diagnozować zmiany w społeczeństwie i badać jego funkcjonowanie. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne. Poznacie metodologię badań, nauczycie się diagnozowania, wyjaśniania, interpretacji zjawisk społecznych i dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa. Te kompetencje powodują, że socjolog doskonale sprawdzi się m.in. w zarządzaniu ludźmi, doradztwie zawodowym, zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej. Zapraszam na studia socjologiczne w Akademii WSB!

 

prof. dr hab. Jacek Wódz
socjolog, wykładowca akademicki