Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Atuty studiów:

 • unikalne specjalności odpowiadające potrzebom rynku pracy (m.in. Handel międzynarodowy, Turystyka międzynarodowa),
 • prestiżowe certyfikaty językowe wymagane przez pracodawców (m.in. LCCI, TELC, TOEIC),
 • międzynarodowy program studencki Erasmus i Leonardo da Vinci (studia, praktyki i staże za granicą),
 • możliwość studiów w języku angielskim (specjalność: Internetional Business),
 • w programie studiów warsztaty, gry decyzyjne, case studies.

 

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu:

nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

 

Dysponuje umiejętnościami:

 • pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej,
 • analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej,
 • posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania.
 • Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.


Gdzie szukać pracy?

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
 • biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
 • przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
 • absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.


Uzyskiwany tytuł:
licencjat (6 semestrów)
Tryb studiów:
studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Biznes i marketing międzynarodowy - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Handel międzynarodowy - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Media i komunikacja międzynarodowa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Projekty w biznesie międzynarodowym - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

 

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

 

Partnerzy

  Konsulat  
     

 

 

In the contemporary world of business, young people must face new challenges associated with cultural differences, communication barriers, and a never-ending pursuit of innovation. Without proper specialized education and practical skills, they are deprived of an opportunity for an equal start with other young entrepreneurs around the world. The education provided by WSB University in the field of International Relations directly corresponds with the demand of the labor market and students themselves. Studying with peer students from 40 different countries offer a hands-on experience of international atmosphere and helps to develop modern methods of international cooperation in such areas as International Marketing, Multicultural Management, or Intercultural Communication. Compliance with the best models of practical educations, together with specialized knowledge transferred directly from people from the business environment, guarantees success in the fast-changing world in the XXI century. 

 

prof. Rui Castahno 
WSB University
VALORIZA - Research Center for Endogenous Resource Valorization, Polytechnic Institute of Portalegre.