Studia menedżerskie

Opis kierunku

 

Wybierz studia przygotowane z myślą o ludziach myślących praktycznie, którym zależy na:

 

 

- nowoczesnej, aktualnej wiedzy,

- praktycznych umiejętnościach,

- studiach łączących wiedzę z wielu dziedzin,

- studiach we współpracy z firmami i instytucjami,

- uczelni, na której student jest najważniejszy,

- wspaniałej atmosferze przyjaźni i koleżeństwa.

 

Studia menedżerskie – są dla Ciebie!

 

 

Studia pełne wiedzy praktycznej!

 

Autorski program studiów zbudowany w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie Uczelni w kształceniu specjalistów zajmujących się zasobami ludzkimi oraz płacami.

Akademia WSB dynamicznie reaguje na sygnały płynące z rynku pracy. Dzięki tej  strategii studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności, jakich oczekują pracodawcy.

 

Studia interdyscyplinarne – czyli wiedza z różnych dziedzin na jednych studiach

 

Nowy kierunek „studia menedżerskie” łączy w sobie wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak ekonomia, psychologia, prawo, finanse.

 

Studia praktyczne

 

Studia praktyczne to przede wszystkim odpowiedź naszej Uczelni na zapotrzebowanie pracodawców, którzy oczekują od absolwentów konkretnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania obowiązków zawodowych.

W ramach zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców-praktyków zdobywanie umiejętności, niezbędnych do budowania kariery jest ważniejsze od przyswajania przestarzałych formuł.

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB biorą udział w licznych wizytach studyjnych, warsztatach, podczas których dyskutują, realizują konkretne zadania i nabywają umiejętności, które przydadzą im się w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Uczymy umiejętności pracy w grupie, kreatywnego myślenia i innowacyjnego podchodzenia do rozwiązywania problemów.

 

Wiedza

 

Głównym założeniem kształcenia na kierunku Studia menedżerskie jest przygotowanie absolwentów do współzarządzania organizacjami – firmami lub instytucjami publicznymi – poprzez zrozumienie wszystkich czynników jakie wpływają na ich funkcjonowanie.

 

  • przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, finansów, prawa i psychologii  (gdzie punktem wyjścia jest wiedza ogólna z dziedziny nauk ekonomicznych)
  • przygotowanie absolwentów do współzarządzania organizacjami oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego,
  • przygotowanie absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim,
  • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego,
  • organizowanie warunków do doskonalenia umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy,

Specjalności


Opłaty

Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Nowy kierunek „studia menedżerskie” łączy w sobie wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak ekonomia, psychologia, prawo, finanse.