Studia w języku rosyjskim

Opis kierunku

 

Atuty programu:

  • Zajęcia w międzynarodowej grupie studentów
  • Program kształcenia zbudowany we współpracy z praktykami biznesu
  • Wśród kadry dydaktycznej – nauczyciele z renomowanych uczelni zagranicznych oraz praktycy biznesu 
  • Przygotowanie do pracy w międzynarodowych korporacjach poprzez: dodatkowe zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, projekty praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami
  • Specjalistyczne zajęcia z rosyjskiego języka biznesu i komunikacji międzykulturowej

Celem programu jest realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Projekt gwarantuje uczestnictwo wykładowców z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Specjalności


международный бизнес - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Oferta specjalna

Partnerzy