Transport

Opis kierunku

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy (dotyczy studiów II stopnia i studiów podyplomowych)

 

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

Absolwent

Absolwent kierunku Transport (studia inżynierskie) jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym. Dzięki temu specjalista transportu podejmuje racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii, ale również z uwzględnieniem złożonych aspektów technicznych. W swojej pracy wykorzystuje szeroki warsztat pracy inżyniera, w tym również modele i metody optymalizacyjne, symulacyjne i statystyczne.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku transport wykazuje się - zdobytą w realnym środowisku pracy - wiedzą z zakresu transportu i pokrewnych dyscyplin technicznych, powiązany jest również w podstawowym zakresie z wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem.

 

Studia na kierunku Transport w Akademii WSB to:

  • praktyczne specjalności, odpowiadające na aktualne oraz przyszłe potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy: Transport szynowy, Systemy informatyczne w transporcie,
  • praktyczny program kształcenia (współpraca oraz konsultacje merytoryczne z przedsiębiorcami m.in. Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o. o., Urząd Transportu Kolejowego - Oddział Terenowy w Katowicach, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BANIMEX" Sp. z o. o., IT-LOGISTIC Sp. z o.o., Raben Polska Sp. z o.o.),
  • program kształcenia oparty o wzorce międzynarodowe,
  • część zajęć prowadzona przez przedstawicieli praktyki gospodarczej związanej z transportem (m.in. z firmy Rabben, BalticRail, PKP CargoTabor),
  • wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznego oprogramowania m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM / VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS, zintegrowany system zarządzania Simple, CRM, oprogramowanie wykorzystywane w prowadzeniu gier decyzyjnych,
  • organizacja spotkań z praktykami reprezentującymi największe krajowe i międzynarodowe firmy z branży TSL (spotkania, warsztaty i wykłady prowadzone przez kadrę zarządzającą firm logistycznych, spedycyjnych i transportowych, m.in. Rabben, PKP CargoTabor, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o., Johnson Electric Poland Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., SEGU Polska Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” Spółka Akcyjna, Saint Gobain Securit Hanglas Polska Sp. z o.o., Kem-Trans Spółka z o.o., Transport i Spedycja Międzynarodowa „JUNIOR”, Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o.o., Mateus Ltd Sp. z o.o., Marcotran Polska Sp. z o.o.),
  • organizacja wizyt studyjnych oraz praktyk w wiodących firmach (m.in. UPC, Arcelor Mittal, General Motors, Rabben, PKP CargoTabor, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o., Johnson Electric Poland Sp. z o.o., SIMPLE Sp. z o.o., Comarch S.A., Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółki Akcyjna, Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach,  SEGU Polska Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” Spółka Akcyjna, Saint Gobain Securit Hanglas Polska Sp. z o.o., Kem-Trans Spółka z o.o., Transport i Spedycja Międzynarodowa „JUNIOR”, Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o.o., Mateus Ltd Sp. z o.o., Marcotran Polska Sp. z o.o., centrum zarządzania ruchem w Zabrzu, centrum sterowania ruchem kolejowym itp.),
  • możliwość uzyskania przez studentów prestiżowych certyfikatów w ramach realizowanych zajęć dydaktycznych na kierunku transport (m.in. certyfikaty auditora jakości TUV Nord, certyfikaty IFS Industrial and Financial Systems Poland, certyfikat CRM-Simple, certyfikat Comarch oraz certyfikaty potwierdzające znajomość obsługi programów do analizy statystycznej SPSS  i in.).

 

 

 

Specjalności


Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Transport w sytuacjach kryzysowych - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Organizacja i technika transportu szynowego - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 4-5 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Transport - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig
 

 

 

 

 

Kształcenie na kierunku Transport odpowiada bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego i powietrznego. Studenci poznają problematykę organizacji i techniki transportu, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych (również na dedykowanych specjalnościach w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pasażera w transporcie lotniczym i kolejowym), oraz w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Absolwent kierunku Transport w AWSB jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu podejmują oni racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii.

 

Dr inż. Aleksander Drzewiecki,
Prezes Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o.