Zarządzanie

Opis kierunku

Atuty studiów:

studia I i II stopnia,

  • specjalistyczna wiedza przekazywana przez praktyków biznesu
  • 20 specjalności do wyboru, w tym najpopularniejsze:
  • kadry i płace w praktyce,
  • rachunkowość  i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • zarządzanie menedżerskie,
  • psychologia zarządzania,
  •  zarządzanie w administracji publicznej i gospodarce samorządowej
  • 3-semestralne studia magisterskie dla inżynierów o specjalnościach menedżer projektu, logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • warsztaty i spotkania z praktykami,
  • dla zainteresowanych certyfikaty SPSS i TUV NORD.

 

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

 

Akredytacje

Wielokrotnie nagradzany Kierunek Zarządzanie w Akademii WSB otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.

 

Co wie i potrafi absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii WSB

Absolwent  kierunku Zarządzanie, posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, psychologii, historii i in.

 

Dysponuje umiejętnościami: analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

 

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi praktycznie wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych, negocjować oraz pracować w zespole. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do dalszej nauki w systemie szkolnictwa wyższego, jak również poza szkołami wyższymi i w trybie samokształcenia.

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),magister (4 semestry)

Tryb studiów:

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności


Kadry i płace w praktyce - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Marketing i zarządzanie sprzedażą - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Menedżer jakości - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Psychologia w biznesie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie miastem - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie projektem - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie przedsiębiorstwem - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Analityk danych biznesowych - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Kadry i płace w praktyce - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Menedżer jakości - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Menedżer logistyki - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Menedżer sprzedaży - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Psychologia menedżerska - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie menedżerskie - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Zarządzanie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

 

 

Zarządzanie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

     

 

 

Absolwent kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi analizować otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności środowisko rynkowe i konkurencyjne firmy, profesjonalnie zarządzać zasobami wewnętrznymi i planować strategie marketingowe, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. W kwestii zarządzania projektami, posiada kompetencje do planowania, organizowania, realizacji i kontroli projektów. Dzięki poznanym metodom, technikom i nowoczesnym narzędziom informatycznym do zarządzania projektami, jest gotowy samodzielnie lub w zespole pracować nad realizacją określonego projektu.

 

Dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem