Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Akademii WSB to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Atuty studiów:
 

- studia I-go i II-go stopnia o profilu praktycznym (inżynier, magister),
- unikalne specjalności: inżynier jakości, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie w logistyce i transporcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
- program studiów dostosowany do oczekiwań rynku pracy (inżynier jakości we współpracy z TÜV NORD Polska),
- certyfikaty i zaświadczenia: starszy inspektor BHP, przygotowanie do  uzyskania Certyfikatu APM Group "PRINCE2 Foundation", CAMP,
- nowoczesne formy edukacji (platforma e-learningowa Moodle),
- organizacja wizyt studyjnych oraz praktyk w instytucjach rządowych i samorządowych, sieciach handlowych i firmach logistycznych,
- spotkania z praktykami z dziedzin: zarządzanie i strategie sprzedażowe, zarządzanie ryzykiem organizacji, techniki sprzedaży, komunikacja interpersonalna i budowanie zespołu, sieci logistyczne,
- możliwość ukończenia kursu języka czeskiego.

 

W Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Cieszynie mam możliwość studiowania dwóch specjalności. Studia inżynierskie na specjalności zarządzanie BHP są mi potrzebne do kierunkowego uzupełnienia wykształcenia w pracy Inspektora jest to niezbędne.  Z kolei studia licencjackie o specjalności rachunkowość i podatki wybrałam dodatkowo, jako spełnienie marzeń o posiadaniu wiedzy w tym zakresie i wykorzystaniu jej w codziennym życiu. Dodatkowym atutem studiów w Akademii WSB w Cieszynie jest to, że Uczelnia daje mi także wiele możliwości uzupełniania wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności poprzez organizowanie szkoleń oraz kursów.

Maria Rogoda-Nowakowska
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: zarządzanie BHP (studia inżynierskie), rachunkowość i podatki (studia licencjackie)


Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają wiedzę z zakresu:

- metod matematycznych,
- informatyki stosowanej,
- wiedzę inżynierską z dziedziny mechanika i budowa maszyn
- wiedzę menedżerską.


Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji posiadają umiejętności z zakresu:

- zarządzania
- dziedziny inżynierskiej związanej z obraną specjalnością
- organizowania prac badawczych i rozwojowych
- projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych.


Gdzie szukać pracy?


- w zakładach produkcyjnych
- w instytutach naukowo-badawczych
- w własnych firmach produkcyjno-handlowych
- w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym


Uzyskiwany tytuł:
inżynier (7 semestrów),

magister ( 4 lub 3 semestry)

 
Tryb studiów:
studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

studia II stopnia niestacjonarne

Specjalności


Inżynier BHP | Cieszyn - Studia I stopnia Cieszyn

Inżynier symulacji | Cieszyn - Studia I stopnia Cieszyn

Logistyka i transport | Cieszyn - Studia I stopnia Cieszyn

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach | Cieszyn - Studia I stopnia Cieszyn

Zarządzanie przedsiębiorstwem | Cieszyn - Studia I stopnia Cieszyn

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Studia II stopnia Cieszyn

Zarządzanie jakością - Studia II stopnia Cieszyn

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym - Studia II stopnia Cieszyn

Zarządzanie transportem i logistyką - Studia II stopnia Cieszyn

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Semestr 1

Rata miesięczna

Semestr 2

Rata miesięczna

Semestr 3-6

Rata miesięczna

Semestr 7

Rata miesięczna

 
Studia dzienne stacjonarne 150zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne niestacjonarne 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

 

Partnerzy