Executive MBA dla branży wodociągowej ON-LINE

Opis kierunku

 

 

Unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedżerów związanych z branżą wodociągową

 

Kierunek jest najbardziej prestiżową i profesjonalną ścieżką kształcenia menedżerskiego.


Cel:

Moduł Executive został stworzony specjalnie z myślą o spełnieniu potrzeb menedżerów zainteresowanych nowoczesną wiedzą podaną w sposób przystępny i możliwy do bezpośredniego zastosowania w praktyce biznesu.

 

Studia Executive Master of Business Administration w Akademii WSB są przygotowane przede wszystkim dla menedżerów zwiazanych z gospodarką wodną.

Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów ( zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd. )

 

Wizyty studyjne:

W ramach studiów wirtualna sesja studyjna w jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

 

Wykładowcy:

 • dr Krzysztof Filipek - doktor nauk chemicznych. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung (Uniwersytet Bielefeld, Uniwersytet Witten-Herdecke, Niemcy, Uniwersytet Marie and Pierre Curie, Paris, Francja, Uniwersytet Manchester, Wielka Brytania), absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania (program MBA). Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi, prowadzenia zespołów zadaniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych.
  Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami wodnymi, zagospodarowania wód opadowych, energetycznego wykorzystania osadów i odpadów, gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów związków gmin.
   
 • dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, certyfikowany coach, akredytowany superwizor coachingu przy Izbie Coachingu, twórca i kierownik merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu csipb.pl&WSB. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany konsultant biznesowych narzędzi psychometrycznych Extended DISC, OPQ, CPA. Hon VP the International Society for Coaching Psychology, elitarnej międzynarodowej organizacji promującej coaching psychologiczny oparty o dowody naukowe. Partner Zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

 

 • Józef Natonek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. Menedżer i pasjonat zarządzania. Absolwent Politechniki Śląskiej, Studiów Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą, Studiów menedżerskich. W branży wodociągowej jest liderem i pionierem zmian organizacyjnych w zakresie systemów wynagrodzeń).

 

Program:

W zakres merytoryczny studiów wchodzą  specjalistyczne  moduły oraz projekt końcowy studiów. Projekt końcowy obejmuje opracowanie studium przypadku konkretnego przedsiębiorstwa w zakresie tematyki poruszanej podczas zajęć.


Program studium będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

 1. Zarządzanie strategiczne
  1. Pojęcia podstawowe w specyfice branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  2. Rynek usług wodno-ściekowych
   1. Usługi zbiorowe
   2. Usługi hurtowe
   3. Usługi dodatkowe
  3. Ramy prawne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
   1. Ustawy branżowe
   2. Prawo ochrony środowiska
   3. Polityka bezpieczeństwa wodnego (WHO)
  4. Dokumenty zarządcze
   1. Budżet i „modele ochrony przed kreatywną księgowością”
   2. Wniosek taryfowy
   3. Rachunek wyników
  5. Strategiczne wskaźniki efektywności
   1. Ekonomiczne
   2. Techniczne
   3. Środowiskowe
 2. Ekonomia i finanse
  1. Rola pionu finansowego w przedsiębiorstwie wodociągowym
   1. Planowanie, przewidywanie i ostrzeganie – wymiar zarządczy i liczbowy
   2. Aktywność strategiczna i operacyjna
   3. Kalendarz działań i raportowania
  2. Wniosek taryfowy – controlling łącznikiem strategiczno-operacyjnym
   1. Efektywność majątku
   2. Budżety wydziałowe
   3. Koordynacja wskaźnikowa
  3. Controlling operacyjny
   1. Sprawozdawczość wewnętrzna
   2. Kontrola płynności
   3. Rentowność na co dzień
  4. Controlling zadaniowy (inwestycyjny)
   1. Działania bieżące
   2. Zadania inwestycyjne
   3. Działania pozaplanowe
 3. Zarządzanie operacyjne
  1. Zarządzanie majątkiem i zarządzanie ryzykiem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej (w tym cykl życia)
  2. Czynniki efektywności w warunkach przedsiębiorstwa wodociągowego
   1. Poszukiwania rynku (nowe, więcej, częściej)
   2. Obsługa klienta w przedsiębiorstwie wodociągowym
   3. Standardy kultury organizacyjnej i zarządzanie ryzykiem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
   4. Eko- i nowocześnie
  3. Komunikacja wewnętrzna ze społeczeństwem lokalnym
   1. Raportowanie równoległe
   2. Zarządzanie macierzowe, zarządzanie kryzysowe
   3. Właściciele procesów
  4. Kluczowe wskaźniki operacyjne w dokumentach strategicznych
   1. Obszary działań
   2. Hierarchizacja wskaźników
   3. Dane liczbowe
  5. Innowacje operacyjne
   1. Piramida raportowa
   2. Szybkie testy
   3. Kontrola krzyżowa
 4. Marketing
  1. Specyfika rynku regulowanego i monopolistycznego
   1. Zagrożenia i zarzuty
   2. Służebna rola przedsiębiorstwa
   3. Umowy, regulaminy
  2. Marketing operacyjny (wewnętrzny) i zewnętrzny
   1. Proces identyfikacji z przedsiębiorstwem wodociągowym, dbanie o wizerunek, markę przedsiębiorstwa
   2. Potrzeby klientów
   3. Obraz firmy
  3. Produkty wiodące a wydzielanie zadań towarzyszących (Core business a outsourcing)
   1. Rola nadzoru właścicielskiego
   2. Wskaźniki efektywności
   3. Zadania własne
  4. Inteligentny PR (smart PR)
   1. Grupy opiniotwórcze
   2. Zjawiska kojarzone
   3. Metody, narzędzia, fakty i liczby
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  1. Kadry a wskaźniki efektywności (HR vs.KPI) w przedsiębiorstwie wodociągowym
   1. Rekrutacja, uczenie, zarządzanie
   2. Delegowanie uprawnień
   3. Liczby i wnioski
  2. Wewnętrzne przekazywanie wiedzy (internal know-how transfer)
   1. Coaching i mentoring
   2. Księga procesów i pomysłów
   3. Współdziałanie projektowe
  3. Rozwój kadrowy (Human Resources Development)
   1. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
   2. Kadra rezerwowa
   3. Wskaźniki, oceny, premiowanie
 6. Badanie i rozwój rynku (Business Development)
  1. Działalność operatorska
   1. Rynki obce
   2. Deszczówka, przemysł
   3. Wydzielanie usług
  2. Możliwości konsolidacyjne
   1. Współpraca ze spółkami miejskimi
   2. Struktury holdingowe
   3. Spółki ponadmiejskie
  3. Regionalizacja usług
   1. Centra usług technicznych
   2. Centra usług laboratoryjnych
   3. Centra badawczo-rozwojowe
   4. Model konsolidacji w odniesieniu do funkcjonowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 7. Projekt końcowy i program rozwoju kariery
  1. Studium przypadku
  2. Program rozwoju kariery studenta
 8. Wizyta studyjna


Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów. 


 

Informacje:

 

Liczba godzin: 200

Czas trwania: 2 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele

Koszt studiów: 7 500 zł

 

Zajęcia w formule ON-LINE


 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Tylko do 15 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 1000 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia są skierowane do kręgu managerów, którzy posiadają już niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, a obecnie znajdują się, lub będą znajdować, w momencie awansu na najwyższe stanowiska w firmach. Executive MBA ma na celu przygotowanie uczestników do podjęcia takiego wyzwania.

Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów ( zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd.)

Oferta specjalna

Tylko do 15 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 1000 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

1000 zł

do 5 marca 2021

II

1500 zł

do 5 kwietnia 2021

III

1500 zł

do 5 maja 2021

IV

1500 zł

do 5 października 2021

V

1400 zł

do 5 listopada 2021

VI

300 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

7 500 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 15 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 1000 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego    

 

 

Oferta specjalna

Tylko do 15 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 1000 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedzerów związanych z branżą wodociągową

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC