MBA w placówkach ochrony zdrowia

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska,
- zajęcia prowadzone przez praktyków, współtwórców reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych, pracownków Narodowego Funduszu Zdrowia,
- program wzbogacony o dodatkowy moduł „Szpitalne standardy akredytacyjne”, po zaliczeniu którego istnieje możliwość uzyskania certyfikatu „Specjalista ds. akredytacji szpitali”, ponadto uczestnicy studiów mogą uzyskać certyfikat: „Lider zarządzania w ochronie zdrowia”.

 

Cel:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz nabycie umiejętności menedżerskich, koniecznych do zarządzania jednostkami służby zdrowia, realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 300).

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są m.in. przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii WSB, praktyków zatrudnionych w instytucjach medycznych, współtwórców reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych.

Wśród kadry:

 

dr Anna Rej-Kietla

Prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym. W obrębie szczególnych zainteresowań są prawa i obowiązki lekarza, a także prawa pacjenta. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny (m.in. Akademii WSB), prawnik w kancelarii adwokackiej,  szkoleniowiec z zakresu prawa dla kadr medycznych. Autorka licznych publikacji o tematyce prawno- medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

 

dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Doktor nauk o zdrowiu posiadający kilkunastoletni staż pracy w pogotowiu ratunkowym, sprawujący funkcję dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Naczelnik Wydziału ds. Służb Mundurowych Śląskiego OW NFZ,  wiceprezes – dyrektor ds. medycznych Szpitala Megrez sp. z o. o. w Tychach. Biegły sądowy w sprawach z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.
Adiunkt na Wydziale Fizjoterapii Akademii WSB. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych. Autor i współautor kilkunastu artykułów.

 

 

Program:

 • Elementy prawa, prawo pracy
 • Polityka unijna, a rynek usług medycznych
 • Zarządzanie strategiczne, polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość
 • Marketing usług medycznych
 • System zapewnienia jakości usług medycznych
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych
 • Przekształcenia w ochronie zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metody i techniki negocjacji
 • Trening menedżerski
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia
 • Mediacje
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Syndrom wypalenia zawodowego
 • Zarządzanie jakością w placówkach medycznych
 • Controlling w podmiotach leczniczych
 • Warsztat z praktykiem zarządzającym w podmiotach leczniczych

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 208

Dni uczęszczania: sobota, niedziela

Część zajęć w formule online.

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy zakładów i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem), a także osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk w drodze konkursu na stanowiska kierownicze.

 

Kwalifiakcje i kompetencje:

Słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie oraz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

1000 zł

do 5 marca 2021

II

900 zł

do 5 kwietnia  2021

III

900 zł

do 5 maja 2021

IV

900 zł

do 5 października 2021

V

900 zł

do 5 listopada 2021

VI

300 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

5 200 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA w placówkach ochrony zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

 

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Dziekan Akademii WSB

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC