MBE Manager Przemysłu 4.0 - NOWOŚĆ!

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Uczestnicy: 

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w organizacji, aspirujący do roli Digital Transformation Officer (DTO) czy Chief Digital Officer (CDO), Manager ds. wdrożeń Przemysłu 4.0
 • Inżynierowie rozwijających karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej
 • Właściciele firm i managerów zarządzających chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży, HR
 • Pracownicy polskich przedsiębiorstw produkcyjnych stojących przed wyzwaniami transformacji cyfrowej w przemyśle
 • Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how)

 

 

Wykładowcy:

W ramach studiów zajęcia prowadzą, znani eksperci, praktycy biznesu oraz profesorowie z doświadczeniem menedżerskim.

 

 

dr hab. inż. Piotr Czop

Posiada 15+ lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w obszarze prac badawczo-rozwojowych w sektorze motoryzacji oraz energetyki. Aktualnie prezes firmy imes-icore Polska Sp. z o.o. oraz pracownik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych w tym artykułów, książek, podręczników, monografii oraz patentów.

 

 

 

 


 

mgr inż. Tomasz Nowak 

Specjalista z automatyki przemysłowej z ponad 16 letnim doświadczeniem  zdobytym przy budowie i uruchamianiu zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Posiada także doświadczenie w utrzymaniu ruchu. Absolwent wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W pracy zawodowej inżynier procesu zajmujący się takimi procesami jak automatyczne spawanie, zgrzewanie, klejenie oraz roller hemming. Dydaktycznie aktywny wykładowca/trener od 8 lat prowadzący szkolenia dla z zagadnień robotów przemysłowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał wdrażając nowoczesne systemy zautomatyzowanej produkcji, co pozwoliło zapoznać się z zagadnieniami kontroli jakości, efektywności maszyn oraz kontroli kosztów automatyzacji produkcji.


 

mgr inż. Andrzej Kasprzycki

Ekspert automatyki przemysłowej z ponad 25-letnim doświadczeniem zdobytym przy uruchamianiu rozległych instalacji automatyki przemysłowej, a także w utrzymaniu ruchu dużych linii produkcyjnych, w tym pierwszej instalacji PCS7 w Polsce. Absolwent wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W pracy zawodowej programista PLC oraz SCADA, który ma za sobą wiele kompleksowych projektów oraz modernizacji systemów automatyki. Dydaktycznie aktywny wykładowca/trener, który szkoląc młodsze kadry już ponad 15 lat, przekazuje rozległą wiedzę zawodową. Specjalizuje się w produktach i systemach firmy SIEMENS, m.in.: Simatic S7 300/400, Simatic STEP 7, TIA Portal, ProTool, PCS7, WinCC Flexible, WinCC, WinCC Proffesional, Micromaster i napędów Sinamics S,G. Z racji doświadczenia jest autorem wielu doskonałych dokumentacji i programów szkoleniowych, a szkolenia prowadzone osobiście przez tego specjalistę, cieszą się szczególnym uznaniem kursantów.


 

Michał Błeszyński

Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

 

Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla:

 • TRW Polska, 
 • Sephora Polska, 
 • PZL Mielec,
 • Piotr i Paweł,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • PZU.

 

Jarosław Olszewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor)oraz jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pierwsze kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz usługowego.

W następnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF, ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów. Specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. Prowadzi zarówno szkolenia otwarte dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowane, specjalistyczne warsztaty o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.

 

Prowadził szkolenia zamknięte dla największych firm oraz instytucji polskiej gospodarki:

 • KGHM Polska Miedź,
 • Polska Grupa Energetyczna,
 • Tauron Polska Energia,
 • Enea,
 • Energa,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa,
 • Katowicki Holding Węglowy,
 • Shell,
 • Lotos,
 • mBank Hipoteczny,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Santander Consumer Bank,
 • Unilever Polska,
 • Robert Bosch,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zbigniew Pindel

Starszy Menedżer w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. doradca podatkowy. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego.

Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego). Uczestniczył w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.


 

Jarosław Wajer

Partner w dziale doradztwa biznesowego, specjalizujący się w zwiększaniu działalności operacyjnej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania. Kontynuuje kształcenie managerskie na szkoleniach organizowanych przez takie instytucje jak: EY Academy of Business, Harvard Business School, London Business School, MIT czy Euromoney gdzie często jest prelegentem lub wykładowcą na wielu warsztatach i konferencjach. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

W trakcie swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny za projekty przygotowania i wdrożenia strategii, optymalizacji kosztowej, zarządzania ryzykiem, projektowania i tworzenia SSC czy optymalizacji łańcucha dostaw między innymi dla Vattentall, RWE, GdF, T-Mobile, Volkswagen, CVC, Infracapital, BridgePoint, DSV, PGE, PSE, PGNiG, PKP i PKP Energetyka, Gaz System, Tauron, Enea czy Energa,. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych oraz projektach typu M&A.


 

Paweł Tynel

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest szefem Zespołu Doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. W EY pracuje od 2002 roku. Ukończył Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, był stypendystą programu Sokrates Erasmus w University of Nijmegen w Holandii.

Zakres jego doświadczenia i ekspertyzy obejmuje całościowo zagadnienia związane z realizacją projektów inwestycyjnych oraz ubieganiem się o pomoc publiczną przeznaczoną na wsparcie nowych przedsięwzięć.

Jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców w Polsce w zakresie tematyki wykorzystania funduszy UE na rozwój przedsiębiorstw oraz działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Nadzorował pierwszy w Polsce projekt pozyskania dofinansowania z funduszy UE na budowę farmy wiatrowej, który zakończył się pozytywną rekomendacją Komisji Europejskiej. Specjalizuje się w negocjacjach pakietów pomocy publicznej ze środków krajowych, jak i przygotowaniu dokumentacji o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE oraz prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W swojej praktyce prowadził wiele projektów dotyczących procesu wyboru lokalizacji inwestycji uwzględniających – obok zachęt inwestycyjnych – także czynnik dostępu do wykwalifikowanych kadr, koszty pracy, kwestie logistyczne, jak również współpracę z lokalnymi władzami oraz sektorem naukowym


Wybrani Klienci:

 • Grupa Azoty
 • IBM
 • Michelin
 • Procter&Gamble
 • Robert Bosch
 • Valeo
 • Acciona Energia
 • ArcelorMittal Poland
 • Can-Pack
 • General Line
 • Capita
 • Dan-Cake Polonia

 

dr Sabina Ratajczak

Psycholog, doktor socjologii, absolwentka „Studium Coachingu, Doradztwa i Mentoringu” Grupy TROP. Certyfikowany coach i tutor akademicki. Współtwórca Forum Coachingu  i Superwizji w Akademii WSB – promującego ideę coachingu i skupiającego śląską społeczność coachów. Obecnie Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji w Akademii WSB. Od 12 lat, jako trener freelancer, prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich współpracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji, doskonalenia miękkich kompetencji przydatnych w zarządzaniu ludźmi, budowaniu relacji, doskonalenia kompetencji przywódczych i liderskich. Prowadzi także szkolenia dla trenerów i coachów oraz sesje business i life coachingu.

Od ponad 14 lat jako wykładowca Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. W pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym. W  przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i sesji coachingowych wykorzystuje doświadczenie praktyczne zdobyte na stanowiskach kierowniczych i  operacyjnych. Rozwijając innych nie zapomina o rozwijaniu własnego warsztatu. Jest aktywnym uczestnikiem śląskiej społeczności trenerskiej Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik.


 

dr Marcin Lis

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

 

 

Program:

Blok A: EY Academy of Business

 

1.    Analiza i zarzadzanie strategiczne

·       Tematy z programu MBA wykładane przez EY Academy of Business

 

2.    Finanse i rachunkowość

·       Tematy z programu MBA wykładane przez EY Academy of Business

 

Blok B: Akademia WSB

 

3.    Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.    Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

5.    Rola danych w Przemyśle 4.0

·       Narzędzia analityczne i zarządzanie danymi firmy (ERP, BI) - integracja danych w łańcuchu wartości

·       Internet rzeczy - wymiana informacji pomiędzy urządzeniami, systemami i ludźmi (np. inteligentne sensory, roboty kooperacyjne i autonomiczne)

·       Rozszerzona (ag. augumented reality) oraz wirtualna (ang. virtual reality) rzeczywistość

·       Sztuczna inteligencja (uczenie maszynowe, sieci neuronowe, systemy rozmyte, ang. cloud computing)

6.    Integracja i zastosowanie technologii Przemysłu 4.0 w doskonaleniu procesów produkcyjnych

·       World Class Manufacturing (WCM) (metody: TQM, RCM, 5W, 5S, QA)

·       Optymalizacja procesów produkcji (metody: Lean Manufacturing, TPM, SMED, FMEA w projektowaniu oraz wytwarzaniu, SPC, JIT)

·       Wydajność procesów produkcji (metody: KPI, MES, OEE, OPE, MTTBF, MTTR, MTTF, Cp, Cpk)

·       Diagnostyka procesów produkcji (metody: FDI, SMD, SHM). 

 

Blok C: EMT-System Centrum Szkoleń Inżynierskich

 

7.    Filary Przemysłu 4.0 - wykład

·       Omówienie celów koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej:

o   zwiększenie wydajności produkcji,

o   zwiększenie elastyczności produkcji,

o   pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego,

o   pełna personalizacja produktów ukierunkowana na wymagania indywidualnego klienta,

o   błyskawiczne dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku,

o   optymalizacja kosztów produkcji.

·       Technologie druku 3D jako narzędzie szybkiego i spersonalizowanego wytwarzania.

·       Roboty przemysłowe i współpracujące (COBOTY) – zastosowanie, programowanie.

·       Przemysłowa chmura obliczeniowa.

·       Symulacje komputerowe, cyfrowy bliźniak, wirtualne uruchomienia linii produkcyjnych.

·       Predictive maintenance w fabryce 4.0

·       Diagnostyka i monitoring maszyn w fabryce 4.0

·       Strategie utrzymania ruchu w fabryce 4.0

·       Diagnoza i predykcja stanu eksploatacyjnego systemów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych w koncepcji Przemysłu 4.0

·       Niezawodność, a monitorowanie parametrów napędu hydraulicznego w koncepcji Przemysłu 4.0

·       Inteligentne czujniki i sieci przemysłowe

·       Cyberbezpieczeństwo danych przemysłowych

8.    Technologie Przemysłu 4.0 - laboratoria

·       Systemy sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych (sterowniki przemysłowe, systemy SCADA, systemy wizualizacji danych procesowych)

·       Roboty przemysłowe

·       Sensoryka przemysłowa

·       Pneumatronika

·       Hydrotronica

·       Druk 3D

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.
 

 

Informacje:


Liczba godzin: 440 h (w tym 220 h w ramach zajęć weekendowych oraz 220 h w ramach projektów, case study oraz pracy samokształceniowej)

Czas trwania: 3 semestry 

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczajęcymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menadżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, jakości i procesów oraz zespołowego certyfikowanego projektu inżynierskiego podsumowującego laboratoria EMT w różnych wersjach językowych)

Koszt studiów: 16 500 zł


Część zajęć w formule online (Blended learning)

 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

3000 zł

do 5 października 2020

II

3000 zł

do 5 grudnia 2020

III

3000 zł

do 5 lutego 2021

IV

3000 zł

do 5 marca 2021

V

2500 zł

do 5 maja 2021

Ogółem

15 000 zł