Executive MBA

Opis kierunku

 

Opiekun kierunku: 

dr Marcin Lis

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem 

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

 

mgr Adriana Machalica

Koordynator Studiów MBA
tel. 887 705 007

amachalica@wsb.edu.pl

 

Atuty kierunku:

 • studia wyróżnione w rankingu studiów MBA Perspektywy 2018
  • 6. miejsce w Polsce w kategorii "Kadra dydaktyczna programu" - najwyższe oceny w kategoriach Wykładowcy-praktycy, Doświadczenie dyrektora programu, Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz Dostępność kadry wykładowców dla studentów
  • 9. miejsce w Polsce w kategorii "Studenci programu" - najwyższe oceny w kategoriach "Wymagane doświadczenie zawodoweStudenci na stanowiskach kierownicychSelekcja oraz Studia finansowane przez pracodawcę
 • modułowy program kształcenia
 • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma*
 • możliwa międzynarodowa certyfikacja z zakresu sprzedaży i marketingu: Certified Digital Marketing Professional oraz Certified Corporate Sales Professional*
 • praktyczne formy zajęć: branżowe case study, warsztaty, gry biznesowe, business case, dyskusje panelowe, analizy przypadków
 • zajęcia w języku angielskim, z obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie wartością przedsiębiorstw 
 • wizyta studyjna u partnerów biznesowych (m.in.: Maspex, Motorolla, Rossman Łódź, Silgan White Cap Niepołomice, Esab Spawarki Katowice, PKO BP, Dom Mediowy Starcom Sp. z o.o., Brainstorm Group )
 • zagraniczna sesja wyjazdowa: warsztaty strategiczne*
 • networking, spotkania i wymiana doświadczeń z partnerami biznesowymi
 • w ramach kierunku studiów podyplomowych bezpłatny udział w badaniu PRISM, jak również uzyskanie spersonalizowanego raportu odporności psychicznej (PRISM jest opartym na osiągnięciach neurologii narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy)

 • Absolwenci kierunku mogą dołączyć do KLUBU MBA – w ramach którego odbywają się wydarzenia edukacyjne, tj. kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; kulturalne oraz integracyjne, sportowe, hobbystyczne. Klub MBA ma na celu również realizowanie spotkań networkingowych, których celem jest  nie tylko wymiana kontaktów biznesowych, ale również wzmocnienie więzi między absolwentami, a także absolwentów z Akademią WSB.

 

Cel:

Celem programu MBA jest rozwinięcie i pogłębianie umiejętności menedżerskich, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantującymi odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie. Program MBA rozwija umiejętności analityczne, przywódcze, interpersonalne i strategiczne, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą. Zajęcia prowadzone w ramach programu MBA mają na celu wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa  w środowisku międzynarodowym.

 

Wykładowcy:

W ramach studiów zajęcia prowadzą, znani eksperci, praktyktycy biznesu oraz profesorowie
z doświadczeniem menedżerskim.


Wśród kadry m.in.:

 

 Roman Młodkowski - Dyrektor Strategii i Komunikacji, Operatora Chmury Krajowej. Manager i konsultant biznesowy w zakresie zarządzania, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Dyrektor Strategii i Komunikacji w firmie Operator Chmury Krajowej (od kwietnia 2019). Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Programowego Forbes Polska w Grupie Onet – RAS Polska, gdzie zarządzał też Działem Tytułów Biznesowych (2016 – 2018). Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 - 2013), wcześniej twórca i Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001 - 2007). Laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma. Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW.


 

Marek Zuber

Marek Zuber - Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

 


 

dr Marcin Lis - doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 


Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk prawnych. Wykładał m.in. w PWSZ w Tarnowie, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Łazarskiego. Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez w Puławach, Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz Rady Ekspertów Akademii WSB. Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy.


 

 dr Anna Syrek-Kosowska –  psycholog biznesu od 20 lat współtworzy sukcesy czołowych międzynarodowych korporacji i polskich firm jako Ekspert w obszarze oceny i rozwoju potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami jako Executive Coach, Menedżer projektów HR oraz Szkoleniowiec. Pierwsza Polka – Superwizor Coachingu akredytowany przez brytyjską Coaching Supervision Academy. Współautorka kilkudziesięciu publikacji (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review) i naukowych książek z obszaru rozwoju potencjału osobistego i zawodowego. Współtwórca i Opiekun Merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu w Akademii WSB.

Należy do Globalnego Zespołu Konsultantów i Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej  The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education).

Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

 

Program:

Moduły m.in.:

 1. Analiza i zarządzanie strategiczne

 2. Finanse i rachunkowość

 3. Zarządzanie operacyjne

 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, projekt budowy i rozwoju kariery

 5. Zarządzanie relacjami z klientem i marketing międzynarodowy

 6. Negocjacje i kontakty międzynarodowe

 7. Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w organizacji

 8. Zarządzanie ryzykiem

 9. Międzynarodowe rynki walutowe oraz zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym

 10. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji

 11. Profil nowoczesnego menedżera – rozwój kompetencji osobistych

 12. Projekt wdrożeniowy

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 


Informacje:

 

Liczba godzin: 540 h (260 h w ramach zajęć weekendowych oraz 280 h w ramach projektów, case study oraz pracy samokształceniowej)

Czas trwania: 3 semestry, realizowane w ciągu 1 roku

Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55 

Miejsce zajęć: Hotel Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej

Podstawa zaliczenia: kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.

Koszt studiów: 16 500 zł

Część zajęć w formule online (Blended learning)

 

*dodatkowa opłata

 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

kom. 887 705 007

 

 

Praca

Program MBA, to studia podyplomowe Executive Master of Business Administration, oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

3100 zł

do 5 marca 2021

II

3100 zł

do 5 kwietnia 2021

III

3100 zł

do 5 maja 2021

IV

3300 zł

do 5 października 2021

V

3400 zł

do  5  listopada 2021

Ogółem

16 500 zł

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe – Executive MBA to kompleksowy program kształcenia adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej poszukujących najnowszych i praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy. Ciekawe formy zajęć, jak np. action learning, gry strategiczne, analiza branżowych case studies, kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim sprawia, że zdobywana przez słuchaczy wiedza może być bezpośrednio aplikowana w firmach, które reprezentują.

 

dr Marcin Lis

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC