Akademia Administratorów CISCO

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

 

Atuty kierunku:

- Treści dostosowane dla osób mających niewielkie doświadczenie

- Pełne przygotowanie do egzaminu certyfikującego Cisco Certified Network Associate

- Dostęp do uznanego i wypełnionego materiałami multimedialnymi systemu własnego nauczania

- Zajęcia prowadzone przez certyfikowanych instruktorów Cisco

- Bogate wyposażenie laboratoriów w różnorodny sprzęt sieciowy

- Uczestnicy otrzymują przyjazne oprogramowanie do symulacji wszelkiego sprzętu na własnym
  komputerze (Cisco Packet Tracer)

 

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych, opartych o wiodące na świecie technologie Cisco. Studia przeznaczone są dla osób, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie zarządzania systemami i sieciami komputerowymi, administracji urządzeniami, a także chcących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

 

Kwalifikacje i kompetencje: 

Słuchacze opanowują podstawową wiedzę na temat teorii i praktyki działania lokalnych, prostych i rozbudowanych, jak i rozległych sieci komputerowych oraz Internetu, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie. Znają zasady działania podstawowych usług sieciowych, sposobu komunikacji, podstawowe protokoły sieci TCP/IP oraz zasady działania podstawowych urządzeń obsługujących owe sieci. Potrafią stosować ogólną  terminologię z zakresu sieci przełączanych, routowanych i rozległych, jak też usług przez nie realizowane. Posiadają kompetencje w zakresie przygotowania i przeprowadzenia doświadczalnej konfiguracji intersieci oraz jej symulacji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Rozwijają umiejętności doboru odpowiednich technologii dla sieci rozległych w zależności od wymagań organizacji oraz możliwości technicznych i finansowych. Poznają metodologię pracy z sieciami lokalnymi (projektowanie, zarządzanie, rozwiązywanie problemów), jak też rutynowe metody konfiguracji i rozwiązywania problemów w sieciach rozległych.

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone przez znakomitych dydaktyków, praktyków, ekspertów z zakresu projektowania, administracji i usuwania problemów sieci komputerowych, ze szczególnym naciskiem na technologie sieci lokalnych przewodowych i bezprzewodowych:

 

dr inż. Paweł Buchwald, doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

 

Program:

1.      Podstawy działania sieci komputerowych

2.      Podstawowe protokoły sieci lokalnych

3.      Protokoły routingu

4.      Routing w sieciach lokalnych TCP/IP

5.      Podstawy obsługi systemów Linux

6.      Budowa i obsługa sieci przełączanych i bezprzewodowych

7.      Bezpieczeństwo sieci i techniki ACL

8.      Sieci VLAN

9.      Redundancja w sieciach przełączanych

10.    Technologie sieci rozległych

11.    Konfiguracja łączy rozległych

12.    Przygotowanie do egzaminu CCNA

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów. 

 


Informacje:

 

Liczba godzin: 192

Czas trwania: 2 semestry 

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele - co dwa tygodnie, w godz. 8.00 – 14.35

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Koszt studiów: 3 900 zł

Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kwalifikacje i kompetencje:

Specjalizacja w zakresie sieci komputerowych i obsługi urządzeń Cisco nie wymaga wykształcenia informatycznego. Daje natomiast możliwość realizowania się w wielu aspektach zastosowań technologii sieciowych (od projektowania i realizacji sieci dla małego i średniego biznesu lub przemysłu, poprzez analizę działania systemów i sieci komputerowych, do wdrażania aspektów bezpieczeństwa sieci i systemów).

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie technologii i sposobu działania lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Wśród umiejętności rozwijanych w ramach kierunku znajduje się m.in. konfiguracja routerów i przełączników sieciowych, obsługa systemów Linux, zabezpieczenia infrastruktury sieciowej, konfiguracja komputerów w sieciach IP i IPv6. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy z sieciami komputerowymi obsługującymi różne systemy komputerowe, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas studiów, jak zagadnienia adresacji, planowanie routingu, obsługa przełączania w sieciach, konfiguracja usług sieciowych, są podstawowe i pożądane dla wielu pracodawców z branży informatycznej. Program studiów jest w pełni zgodny ze światowo znanym, rozwijanym i zaadoptowanym przez najważniejsze uczelnie krajowe i zagraniczne kursem Cisco Certified Network Academy.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 900 zł

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Kierunek prowadzony w oparciu o sprzęt i oprogramowanie firmy:

 

 

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych. Internet oraz inne sieci oparte na protokole internetowym (IP) oparte są na rozwiązaniach firmy Cisco.

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"