Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

Opis

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Kierunki


Arteterapia - Dąbrowa Górnicza

Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne - ONLINE - Dąbrowa Górnicza

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ - Dąbrowa Górnicza

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ - ONLINE - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Integracja sensoryczna - Dąbrowa Górnicza

Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia - Dąbrowa Górnicza

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - Dąbrowa Górnicza

Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Logopedia - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Neurologopedia - Dąbrowa Górnicza

Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - Dąbrowa Górnicza

Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych - Dąbrowa Górnicza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne - Dąbrowa Górnicza

Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe - Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie w oświacie - Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie w oświacie ON-LINE - Dąbrowa Górnicza