Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować jako nauczyciel-bibliotekarz oraz jako wykwalifikowany pracownik bibliotek różnego typu.


Uczestnicy:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach, placówkach oświatowych. Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim 
lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.


Program:

 • Wstęp do bibliotekoznawstwa
 • Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
 • Historia książek i bibliotek
 • Budowa i organizacja zbiorów
 • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
 • Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
 • Teoria i organizacja bibliografii
 • Zbiory biblioteczne w Polsce i na świecie
 • Technologie informatyczne
 • Komputeryzacja bibliotek. Nowoczesna biblioteka szkolna
 • Nowoczesne źródła informacji
 • Współczesna literatura popularna
 • Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
 • Marketing biblioteczny
 • Organizacja i zarządzanie archiwami tradycyjnymi i utrwalonymi w nowoczesnych technologiach 
 • Metody pracy z użytkownikiem informacji
 • Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem
 • Metodyka pracy bibliotecznej
 • Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
 • Praktyka

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

 

Informacje:


Liczba godzin: 320 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej

Czas trwania: 3 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie, w godz. 8.00-14.35

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki

Koszt studiów: 2 800 zł


Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach oraz dla osób pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach, placówkach oświatowych. Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

300 zł

do 5 października 2020

II

300 zł

do 5 listopada  2020

III

300 zł

do 5 grudnia 2020

IV

300 zł

do 5 stycznia 2021

V

300 zł

do 5 lutego 2021

VI

400 zł

do 5 marca 2021

VII

300 zł

do 5 kwietnia 2021

VIII

300 zł

do 5 maja 2021

Ogółem

2 800 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"