Integracja sensoryczna

Opis kierunku

Atuty kierunku 

 • słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie studiów dwustopniowych, wydany przez Akademię WSB 
 • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów
 • wśród prowadzących zajęcia głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem

 

Cel

Celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna w ramach słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • zagadnień związanych z teorią Integracji Sensorycznej,
 • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • psychologii klinicznej,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów,
 • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu  zmysłów,
 • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
 • analizy i oceny prowadzonych badań,
 • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • zaburzeń rozwoju dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, ADHD, Downa i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • wyposażenia warsztatu  pracy terapeuty SI

 

Absolwent potrafi:

 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • dokonać  interpretacji  zachowań wynikających z deficytów przetwarzania sensorycznego,
 • diagnozować występujące zaburzenia u dzieci,
 • opracowywać wyniki badań,
 • wdrożyć do działania wsparcie metodami integracji sensorycznej,
 • tworzyć system współpracy z rodziną i otoczeniem,
 • wdrożyć program rehabilitacji  dziecka odpowiedni ,do zdiagnozowanej   dysfunkcji wynikającej, z przeprowadzonych badań i przyjętej diagnozy

 

Wśród kadry m.in.:

Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PUM w Szczecinie i UMED we Wrocławiu; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (rekomendowany wykładowca PTIS), manualny, TCK, Padovan, miofunkcjonalny, kinesiotapingu, systemu MFS, instruktor masażu Shantala, dietetyk. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczeń środowiskowych i oddziaływań postawy ciała na zaburzenia orofacjalne. Obecnie prowadzi badania na temat skuteczności systemu MFS wykorzystywanego w specjalistycznej terapii dzieci. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji Dzieci z zA i ASD, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu; autorka licznych publikacji naukowych.

 

mgr Barbara Chrustek-Kusz

Absolwentka  Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, knezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 204/II) Członek PTIS nr 129. Autorka cyklu artykułów „ŚWIAT ZMYSŁÓW – tajemnica szczęśliwego życia…”, publikacji edukacyjno- terapeutycznej „Akademia ruchu- archetypy ruchowe”. Współpracuje z placówkami oświatowymi i szkoleniowymi prowadząc wykłady w ramach konferencji organizowanych dla nauczycieli i rodziców. Rekomendowany wykładowca PTIS.

 

Program:

1. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego
2. Neurologia dziecięca
3. Psychologia kliniczna
4. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
5. Rozwój ruchowy i psychoruchowy dziecka do 6 roku życia, w tym MFDR, SCHOPLER
6. Budowa i funkcjonowanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu oraz układów przedsionkowego i  proprioceptywnego
7. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
8. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia
9. Podstawowe założenia diagnozy SI
10. Arkusz obserwacji integracji sensorycznej, wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
11. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • niepełnosprawnością  wzrokową
 • obniżoną sprawnością intelektualną
 • dziecko ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zespołem wad wrodzonych,   Zespół Downa,
 • dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS

12. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
13. Diagnoza i terapia zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu
14. Wspomaganie procesów sensorycznych u dzieci z różnymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
16. Praktyka pedagogiczna

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 Studia kończą się: napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku oraz egzaminami zaliczający mi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 360h zajęć dydaktycznych + 60h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania: sobota, niedziela; w godz. 8:00-16:00

Część zajęć w formule online.

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane do fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów .

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 marca 2021

II

700 zł

do 5 kwietnia 2021

III

700 zł

do 5 maja 2021

IV

700 zł

do 5 października 2021

V

800 zł

do 5 listopada 2021

VI

700 zł

do 5 stycznia 2022

VII

300 zł

do 5 lutego 2022

Ogółem

4 900 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe prowadzone są przy udziale ekspertów Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Kształcenie prowadzone jest przez certyfikowanych terapeutów. Atutem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych, jest uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatu zdobytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

                                                 Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

                                                Rekomendowany wykładowca PTIS

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC