Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne

Opis kierunku

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Atuty kierunku

- w ramach zajęć Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska
- zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska Sp. z o.o.

 

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach technik spedytor, technik logistyka także  poszerzają ich  wiedzę z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

 

 
Uczestnicy

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor, przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje:

- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,  dystrybucji i magazynowania zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
- organizacja i nadzorowanie transportu
- obsługa klientów i kontrahentów.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

 

 
Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z zakresu logistyki i zarządzania. Ponadto wybitni praktycy w dziedzinie prawa transportowego, menedżerowie logistyki, spedytorzy itp.


Wśród kadry

dr inż. Paweł Sobczak -  wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Akademii WSB.  Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

 

dr Robert Frey - radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego i transportowego.

mgr Agnieszka Dymek - Prodziekan Akademiii WSB,  IF Customer Service Manager Raben Polska Sp. z o.o.


mgr/MBA Michał Dziekoński – strateg wartości i senior partner w firmie szkoleniowo-doradczej Experience Group. Posiada kilkanaście lat doświadczeń zawodowych w kierowaniu marketingiem B2B w dużych międzynarodowych korporacjach (m.in. Grupie Siemens). Certyfikowany trener The Chartered Institute of Marketing, autor poczytnych książek „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” i „Wskaźniki marketingowe”.

 

 
Gry decyzyjne

W programie studiów zawarto udział słuchaczy w grach decyzyjnych:

I.  LOGISTICS MANAGEMENT

Gry decyzyjne to jedna z najlepszych  metod kształcenia problemowego, które w warunkach uczelnianych pozwalają słuchaczom studiów podyplomowych tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na codzień występują w organizacjach komercyjnych.

- planowanie tras transportowych
- rozpoznanie potrzeb klientów
- opracowywanie ofert i elementów obsługi klienta
- rywalizacja przetargowa na rynku
- poznanie wyników i kosztów logistycznych
- zarządzanie zapasami magazynowymi
- planowanie tras transportowych
- przygotowanie ofert optymalizacji kosztów logistyki
- rywalizacja rynkowa w szczycie sezonu

 

 
W programie studiów m. in.

1. Zintegrowane zarządzanie logistyczne
2. Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami
3. Logistyka transportu i spedycja
4. Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych
5. Zarządzanie łańcuchem dostaw
6. Prognozowanie i zarządzanie zapasami
7. Transport i spedycja
8. Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne
9. Pomiar efektywności systemów logistycznych
10. Systemy informatyczne w logistyce
11. Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce
12. Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji
13. Ekologistyka
14. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych
15.Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu
16. Zarządzanie jakością w transporcie
17. Spedycja i obsługa celna
18. Logistyka opakowań zwrotnych
19. Gra biznesowa - symulacyjna
20. Dydaktyka przedmiotu nauczania
21. Praktyka zawodowa

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry 

Liczba godzin: 270h zajęć dydaktycznych + 90h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

Część zajęć w formule online (Blended learning).

Praca

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor , przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2020

II

500 zł

do 5 listopada  2020

III

500 zł

do 5 grudnia 2020

IV

500 zł

do 5 marca 2021

V

500 zł

do 5 kwietnia 2021

VI

400 zł

do 5 września 2021

VII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

3 500 zł

 

Partnerzy

   

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów podyplomowych „Logistyka i spedycja dla nauczycieli” to niepowtarzalna okazja dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne do zdobycia kwalifikacji do nauczania przedmiotów w zawodach branży TSL. Istotnym atutem studiów jest wykorzystywanie podczas zajęć najnowszych programów oraz sprzętu logistycznego (m.in. oprogramowanie służące do symulacji potoków ruchu, planowania i dokumentowania spedycji, systemy komisjonowania Pick by Light i Pick by Voice). Bardzo ważnym elementem studiów jest gra decyzyjna, która umożliwia nabycie ptaktycznej wiedzy oraz umiejętności.

 

dr inż. Paweł Sobczak
Wykładowca w Katedrze Inżynierii Zarządzania

Akademii WSB

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC