Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty studiów:

- Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL,

- Analiza konkretnych przypadków,

- Możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte. Wszelkie informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych certyfikatów, dostępne są na stronie Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych.

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu ''Informatyka'' oraz ''Technologia informacyjna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych''. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych. Studia umożliwiają przygotowanie do uzyskania certyfikatów ECDL.

 

Wykładowcy:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii WSB, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

 

Program:

 

I. Moduł - TI i multimedia w edukacji:

 •     Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w korzystaniu z technologii informatycznych
 •     Podstawy edukacji wspomaganej komputerowo
 •     Komputerowe systemy w edukacji
 •     Innowacyjne metody kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnej
 •     Projektowanie e-lekcji
 •     Elementy e-learningu

II. Informatyka w szkole/ECDL:

 •     Podstawy informatyki
 •     Pakiety biurowe
 •     Systemy operacyjne
 •     Sieci komputerowe
 •     Technologie internetowe
 •     Algorytmika i projektowanie aplikacji
 •     Podstawy programowania
 •     Bazy danych
 •     Techniki multimedialne i grafika komputerowa
 •     Projektowanie i zarządzanie serwisem www
 •     Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 •     Szkolna pracownia komputerowa
 •     Metodyka nauczania zajęć komputerowych i informatyki
 •     Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •     Praktyka pedagogiczna

 

Liczba godzin: 370

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Dni uczęszczania: wtorek, czwartek w godz. 16:15-20:30

Część zajęć w formule online.

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Adresatami studiów są nauczyciele, chcący  zaktualizować wiedzę z zakresu informatyki, a także ci nauczyciele, którzy mają zamiar pełnić funkcję szkolnego koordynatora technologii informacyjnej.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Ogromny postęp i dynamiczny rozwój technologii informacyjnych powoduje konieczność ciągłego poszerzania i zdobywania wiedzy z zakresu informatyki. Zadaniem i obowiązkiem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do bezprblemowego poruszania się w świecie nowoczenych technologii oraz przekazanie wiedzy z zakresu możliwości oferowanych przez oprogramowanie i sprzęt komputerowy.

Akademia WSB dysponuje certyfikowanymi laboratoriami komputerowymi, w których można zdawać egzaminy w ramach certyfikacji ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2020

II

400 zł

do 5 listopada  2020

III

400 zł

do 5 grudnia 2020

IV

400 zł

do 5 marca 2021

V

400 zł

do 5 kwietnia 2021

VI

400 zł

do 5 września 2021

VII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

3 000 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" Nasi słuchacze zdobywają nowe kwalifikacje w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach komputerowych pod opieką profesjonalnej kadry doświadczonych wykładowców. Dzięki bardzo fachowemu przygotowaniu informatycznemu, studenci mogą przystępować do egzaminów i uzyskiwać specjalistyczne certyfikaty informatyczne."

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły