Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

CEL:

 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy.

 

KWALIFIKACJE:

 

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

UCZESTNICY

 

Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

 

Wykładowcy:

Ks. dr Michał Borda - Dyrektor  Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

mgr Mirosława Bochner – Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego.

 

WIEDZA

 

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie – kwalifikacyjne studia podyplomowe słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu:

 

 • Terminologii nauk o rodzinie w jej interdyscyplinarnym wymiarze;
 • Zakresu etyki życia małżeńskiego i rodzinnego;
 • Powiązań nauki o rodzinie z innymi naukami, zwłaszcza z teologią, psychologią i medycyną, pozwalającą na integrowanie perspektyw dla kilku dyscyplin naukowych;
 • Sytuacji społecznej, demograficznej i prawnej współczesnej rodziny;
 • Nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny;
 • Zasad moralnych i etycznych odnoszących się do sfery płodności;
 • Podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
 • Wyszukiwania, analizy, oceny, selekcjonowania i integracji  informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
 • Integracji wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;
 • Wykorzystania różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami z zakresu teologii, psychologii i medycyny oraz niespecjalistami, a także popularyzacji wiedzy o rodzinie;
 • Specjalistycznej wiedzy niezbędnej do organizowania działań związanych z wybrana specjalnością;
 • Przeprowadzania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie z uwzględnieniem etapu kształcenia i potrzeb grupy.

 

 

W PROGRAMIE:

 

 1. Wprowadzenie do nauk o rodzinie
 2. Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości
 3. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 4. Psychologia małżeństwa i rodziny
 5. Socjologia małżeństwa i rodziny
 6. Pedagogika małżeństwa i rodziny
 7. Wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny
 8. Mechanizmy życia rodzinnego
 9. Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 10. Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
 11. Metody planowania rodziny
 12. Komunikacja w rodzinie
 13. Metodyka przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie"
 14. Profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży
 15. Wybrane problemy patologii życia małżeńskiego i rodzinnego
 16. Psychologiczne mechanizmy konfliktów w rodzinie
 17. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 18. Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie
 19. Polityka rodzinna w Polsce i UE
 20. Rodzina w świetle prawa
 21. Metodyka pracy asystenta rodzinnego
 22. Warsztaty umiejętności mediacji rodzinnych
 23. Seminarium dyplomowe
 24. Praktyka pedagogiczna

 

 Liczba godzin: 350

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Dni uczęszczania: wtorek, czwartek w godz. 16:15-20:30

Część zajęć w formule online.

Praktyka w wymiarze 60 godzin realizowana w formie praktyki pedagogicznej w szkole. Praktyka pedagogiczna w szkole jest obligatoryjna dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" w szkole jako kolejnego przedmiotu.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

300 zł

do 5 października 2020

II

300 zł

do 5 listopada  2020

III

300 zł

do 5 grudnia 2020

IV

300 zł

do 5 lutego 2021

V

300 zł

do 5 marca 2021

VI

400 zł

do 5 kwietnia 2021

VII

300 zł

do 5 września 2021

VIII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

2 800 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Katedra Pedagogiki Akademii WSB

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Zdobądź kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"