Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord | Cieszyn

Opis kierunku

Zarządzanie BHP 

patronat: TÜV Nord i Ogólnopolskie Stowarzysznie Pracowników Służb BHP

 

Trzy powody dla których warto podjąć studia podyplomowe z zakresu BHP:

1. Sprawdzony program

2. Najlepsza kadra

3. Konkurencyjna cena!

I jeszcze jeden dodatkowy: możliwość szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

Atuty kierunku:

- możliwość udziału w zajęciach i zdobycia Certyfikatu  Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP  wydany przez TUV Nord Polska,

- zajęcia praktyczne m.in.: ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym, typu: sonometr SON-50, analizator dźwięku i drgań SVAN 958 - niezbędne w pracy przyszłego pracownika BHP,

- wizyty studyjne na terenie województwa śląskiego, mające na celu poznanie zakładu pracy, procesów, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, konkretnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy,

- możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej*

 

Cel:

Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

Wykładowcy:

dr Damian Czoik - ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

mgr Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 14. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

 

Program:

1. System ochrony pracy w Polsce i w UE

2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy

3. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych BHP

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

7. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

8. Wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy

9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

10. Zarządzanie jakością

11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP

12. Psychologia pracy

13. Metodyka pracy służb BHP

14. Zasady udzielania pierwszej pomocy

15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

16. Budowa strategii  BHP

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Dni odbywania się zajeć: soboty, niedziele

* dodatkowa opłata

 

Kontakt

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100
cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

Praca

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Adresatami są zarówno osoby posiadające duże doświadczenie w pracy w służbach BHP, jak i te, które związane są z tymi służbami od niedawna lub dopiero zamierzają rozpocząć pracę w tej branży.

Pracownikami służby BHP, mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

Starszym inspektorem do spraw BHP, może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy

w służbie BHP lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.

- Specjalistą do spraw BHP, może osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

- Starszym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP,

- Głównym specjalistą do spraw BHP, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP  oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Kwalifikacje i komptencje:

Słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem. Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Uczą się samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie dokumentacji  bhp. Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Oferta specjalna

Opłaty

Opłata: 3600 zł w tym 300 zł opłaty wpisowej

I 600 zł do 5 października 2020
II 600 zł do 5 listopada  2020
III 600 zł do 5 grudnia 2020
IV 600 zł do 5 lutego 2021
V 600 zł do 5 marca 2021
VI 300 zł do 5 kwietnia 2021
Ogółem 3 600 zł
 
 
Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

Oferta specjalna

Partnerzy

 

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Postęp w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy jest możliwy jedynie dzięki kształceniu specjalistycznej kadry fachowców BHP. Kompleksowy program stworzony przez pracodawców i praktyków, obejmuje wszystkie zagadnienia, konieczne do uzyskania pracy w służbach BHP".

 

Gen. Brygadier Zbigniew Meres - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC