Akademia profesjonalnego coachingu | Cieszyn

Opis kierunku

Rekrutacja trwa. 

Studia prowadzone we współpracy z ASK Expert, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu - Noble Manhattan Coaching.

 

Atuty kierunku:

- poznanie wielu modeli, narzędzi i struktur coachingu, wywodzących się z różnych nurtów i podejść coachingowych,
- możliwość prowadzenia rzeczywistych procesów coachingowych pod okiem doświadczonych superwizorów,
- możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- nauka w małych interaktywnych grupach - max. 16 osób,
- prowadzący zajęcia to wyłącznie praktycy: Hon Vice President International Society for Coaching Psychology, Dyrektorzy Międzynarodowych Korporacji, czynni Coachowie i Superwizorzy,
- merytoryczne sylabusy csipb.pl ułatwiające przygotowanie do zajęć,
- dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń, coachingowych w systemie „know-how” csipb.pl,
- system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach Forum Coachingu i Superwizji,
- dla najlepszych absolwentów WSPÓŁPRACA – możliwość uczestniczenia w procesach rozwojowych prowadzonych przez csipb.pl,

- możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48 w promocyjnej cenie 50 zł.

Cel:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z klientami indywidualnymi i zespołami. Studia podyplomowe Akademia Profesjonalnego Coachingu to unikalny i elitarny program rozwoju kompetencji coachingowych wyróżniony możliwością uzyskania międzynarodowej certyfikacji Coaching Fundamentals Certificate (CFC) oraz Practitioner Coach Diploma (PCD) na preferencyjnych warunkach. Dostępnych jest pięć różnych certyfikatów: Noble Manhattan Coaching - NMCert i NMDip, Internetional Institute of Coaching na poziomie ogólnym oraz Institute of Leadership & Management.

Pełna konstrukcja programu, umożliwia słuchaczom/coachom otrzymanie nie tylko międzynarodowych certyfikatów, ale również szerszą wiedzę praktyczną i metodologiczną dotyczącą coachingu. Jednocześnie studia te są również procesem rozwoju kompetencji coachów oraz przygotowania ich do pełnienia roli coachów w organizacjach.
Dla Absolwentów możliwość ubiegania się o akredytację Izby Coachingu.

W ramach zajęć:

- proces coachingowy z rzeczywistym klientem superwizowany przez akredytowanych Superwizorów Coachingu (Coaching Supervision Academy, EMCC, ICF) oraz Izby Coachingu,
- interaktywny dostęp do prowadzących przez cały okres trwania studiów.

 

Dodatkowo dla absolwentów Akademii Profesjonalnego Coachingu:

- system zniżek obejmujących korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w całej Polsce,
- możliwość superwizji grupowej w ramach współpracy z Izbą Coachingu,
- zniżki w opłatach członkowskich Forum Coachingu i  Superwizji  - Relacje z wszystkich  spotkań Forum Coachingu i Superwizji,
- dla najlepszych absolwentów nagroda - możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez CSIPB.PL. ASK Expert,

 

Uczestnicy:

- osoby chcące zdobyć nowy zawód związany pomaganiem i wspieraniem innych,
- menedżerowie wszystkich szczebli,
- przedsiębiorcy, właściciele firm,
- doradcy, konsultanci, nauczyciele, terapeuci,
- pracownicy działów personalnych,
- osoby które nastawione są na samorozwój, zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności jak osiągać cele osobiste i zawodowe.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Akademia Profesjonalnego Coachingu to jedna z najlepszych propozycji w Polsce studiów podyplomowych, przygotowująca w trakcie 180 godzin interaktywnych zajęć do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania dyplomu  Akademii WSB, ASK Expert oraz CSIPB.pl. Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 

Wykładowcy :

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem certyfikowanych Coachów różnych szkół i stowarzyszeń coachów. Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy - Dyrektorzy Personalni firm i korporacji, trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psycholodzy coachowie i terapeuci. Wśród prowadzących: dr Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz.


Pan Adam Stolarzewicz i Pani dr Anna Syrek-Kosowska, wykładowcy Akademii WSB jako pierwsi Polacy, otrzymali Akredytacje Coachów Superwizorów (CSA wraz z EMCC Accredited and ICF Approved) w prestiżowej londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy)!

 

dr Anna Syrek-Kosowska
 

Psycholog Biznesu od ponad 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich i międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Specjalizuje się w ocenie i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami.

Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.), Izbę Coachingu, ICC, Zen Coaching. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (SPACE) w współpracy z  prof. S. Palmerem.

Honorowy  VP The International Society for Coaching Psychology. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada  doświadczenie w pracy terapeutycznej (ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie) oraz jest Konsultantem SFA (Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach).

Współtwórca, Opiekun  merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300  Dyplomowanych Coachów)   i  Forum Coachingu i Superwizji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka,) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Autorka ebooka ”Obiekcje Klienta”.  Ekspert z zakresu psychologii w mediach m.in.: Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl i wielu innych.

Wykładowca i prelegent wielu uczelni wyższych polskich i zagranicznych m.in. City University (UK),   Akademii WSB,, Akademii L. Koźmińskiego,  Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współtwórca programów i wykładowca w ramach Executive MBA.

Psycholog  biznesu współpracujący z globalnym liderem rynku FMCG w zakresie oceny psychometrycznej potencjału menedżerskiego w ramach procesów zarządzania talentami.

Licencjonowany konsultant narzędzi: CPA (Bioss International) – badanie zdolności podejmowania decyzji w niepewności i rosnącej złożoności biznesu, Extended DISC, MTQ-48 – Kwestionariusz Odporności Psychicznej, QPQ-32- Kwestionariusz Osobowości Zawodowej SHL, Mind Sonar, PRISM Brain Mapping, Badanie potencjału Cubiks, Thomas Test Inteligencji Emocjonalnej, ISI – Styl Wywierania Wpływu

Należy do globalnego zespołu Coachów czołowej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Leadership Education).  W latach 2001-2012 Partner Zarządzający firmy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

Obecnie Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

 

Adam Stolarzewicz
(CSA, EMCC, ICF, ICC)

 

Uznany i certyfikowany Executive i Business Coach oraz Coach Superwizor. Pierwszy Polak akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Akademy (Accredited CSA, EMCC, ICF app). Wieloletni ekspert w obszarze zarządzania organizacją i HR. Praktyk biznesu doświadczony trener kadry menedżerskiej, wykładowca w programach MBA i Executive MBA m.in. Oxford Brookes University. Były dyrektor HR największych banków – m.in. mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku, BRE Banku, Getin Noble Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM, członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Członek-Założyciel Izby Coachingu (członek pierwszego prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (CSA, EMCC Accredited oraz ICF App), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Od ponad 23 lat poprzez coaching, konsulting i szkolenia wspiera rozwój menedżerów wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. KGHM, Orlen, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ArcelorMittal, Tauron, Vattenfall, PGE, Poczta Polska, Korona SA, BOŚ Bank, ING Bank, BASF, Answear.com, Medicine, AXA, DB Schenker, Panasonic, Eurocash, Urtica, UKE, Ministerstwa Cyfryzacji, Zdrowia, Rozwoju i wielu innych) oraz polityków i osób publicznych. Wykładowca i Prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. Oxford Brookes University, WSB, WSZ POU, UŚL. Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach. Gość specjalny i prelegent wielu programów telewizyjnych oraz polskich i międzynarodowych konferencji (w tym również Forum Ekonomicznym w Krynicy, Internet Governance Forum, Kongresie KADRY, HR Strategies Summit i innych).

Współtwórca, Opiekun  merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300  Dyplomowanych Coachów)   i  Forum Coachingu i Superwizji.

W programie m.in.:

•    Coaching - definicje, rodzaje. Etyczne standardy pracy coacha. Coaching a inne formy rozwoju psychoterapia, konsulting, doradztwo, mentoring etc.
•    Psychologia w coachingu. Coaching psychology. Evidence-based coaching.
•    Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu. Stosowanie narzędzi psychometrycznych w procesie coachingu. Zawieranie kontraktu coachingowego. Transteoretyczny model zmiany zachowań
•    Komunikacja w coachingu
•    Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej
•    Praca z celem
•    Modele coachingu
•    Struktury coachingu
•    Wartości w procesie coachingu
•    Praca z wzorcami myślowymi i przekonaniami
•    Sztuka zadawania pytań w coachingu
•    Praca z metaforami
•    Video-Coaching kompetencji
•    Przygotowanie i udzielanie feedbacku w coachingu
•    Planowanie działań i ewaluacja procesu coachingu
•    Trudne sytuacje w pracy coacha
•    Coaching jako styl zarządzania
•    Kultura coachingowa w firmie. Promocja i sprzedaż usług coachingowych
•    Coaching kompetencyjny
•    Skuteczne działanie i samorozwój coacha
 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin ogółem:  200
•    180 godzin interaktywnych zajęć prowadzonych metodą Active Insight
•    20 - godzinnego procesu coachingowego z rzeczywistym Klientem

Informacja:


Czas trwania: 2 semestry
Dni zajęć: sobota, niedziela co dwa tygodnie

 

Warunek przyjęcia na studia
Uwaga ! - przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kontakt

Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Rekrutacja na studia tel: 33 852 30 94  lub  885 588 100

E-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia praktycznie przygotowują słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu. Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi i akredytowanymi superwizorami coachingu ( CSA, EMCC, ICE, Izba Coachingu). Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost "ludzkiego kapitału" firmy. Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Koszt studiów - 6000 zł w tym 300 zł wpisowego

 

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

 

Uwaga atrakcyjna PROMOCJA!Sprawdź

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia z coachingu to zarówno wiedza i praktyka, jak i znakomity czas poświęcony na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia. To studia dla wszystkich ciekawych siebie i ludzi, zainteresowanych wspieraniem i pomaganiem innym w drodze ku byciu lepszym we wszystkim, co robią. To także studia dla profesjonalistów, którzy w swoich organizacjach i firmach chcą wdrażać kulturę coachingową, są bądź planują zostać coachami.

 

dr Anna Syrek-Kosowska

Hon Vice President the International Society for Coaching Psychology

Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie Ask Expert

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC