Terapia manualna

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Cele i zadania:


Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najbardziej skutecznymi i najczęściej stosowanymi technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystywanymi w szeroko rozumianej terapii manualnej.

 

Uczestnicy studiów:


Adresatami studiów są fizjoterapeuci na różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister).
Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness.


Atuty kierunku:

- zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów
- w trakcie studiów dodatkowe szkolenia, potwierdzone certyfikatem
- po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Terapeuty Manualnego


Program:

 • Wybrane zagadnienia anatomii prawidłowej
 • Anatomia palpacyjna
 • Wybrane zagadnienia biomechaniki klinicznej
 • Badanie narządu ruchu dla potrzeb terapii manualnej
 • Podstawy diagnostyki obrazowej narządu ruchu
 • Teoretyczne podstawy terapii manualnej
 • Techniki stawowe w terapii manualnej (trakcje, mobilizacje)
 • Techniki tkanek miękkich w terapii manualnej (masaż funkcyjny, masaż poprzeczny, terapia powięzi)
 • Stretching w terapii manualnej
 • Neurodynamika kliniczna w terapii manualnej
 • Terapia hypermobilności (techniki stabilizacji)
 • Terapia punktów spustowych
 • Funkcjonalna terapia manualna
 • Techniki manipulacji HVLA
 • Zastosowanie terapii manualnej w różnych jednostkach chorobowych
 • Autoterapia w terapii manualnej
 • Terapia manualna oparta na dowodach naukowych
 • Prawne aspekty terapii manualnej
 • Ergonomia pracy terapeuty

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 300

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

W ramach studiów uczestnik zostanie zapoznany z technikami terapii stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, których efektywność została potwierdzone badaniami naukowymi, i które pozwalają na kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu w oparciu o najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii.

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 000 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

0
 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terapia manualna inaczej nazywana medycyną manualną to metoda, która umożliwia rehabilitację odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych w obrębie narządu ruchu. Wykorzystując wysoce profesjonalne elementy diagnostyki funkcjonalnej człowieka, przy pomocy skutecznych technik manipulacji, mobilizacji i technik stabilizujących, terapeuta jest w stanie usunąć objawy dolegliwości bólowych. Prowadzone przez nas zajęcia Terapii Manualnej obejmują szczegółową anatomię palpacyjną, diagnostykę różnicową oraz propozycje zastosowania elementów terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

 

dr n.med. Paulina Głowacka

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych,

Akademii WSB

Najczęściej wybierany kierunek

Integracja sensoryczna

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Korekcja wad postawy

 

 

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły