Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Akademia Menedżera Sprzedaży

Kierownik studiów: mgr Jakub Lewandowski

 

Atuty kierunku

- połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż

- zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

- warsztat efektywnej obsługi klienta

- opracowywanie strategii/celów sprzedaży

- metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie

- zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

 

Cel

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zajęcia prowadzone przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami.

 

Opiekun kierunku

Jakub Lewandowski

Jakub Lewandowski

Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

 

Uczestnicy

 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży
 • Menedżerowie sprzedaży
 • Dyrektorzy handlowi
 • Opiekunowie klienta
 • Przedstawiciele handlowi
 • Doradcy handlowi
 • Team liderzy
 • Właściciele firm handlowych
 • Właściciele firm produkcyjnych
 • Właściciele firm usługowych

 

Sukcesy

Niezwykle popularny w świecie biznesu klub Business Centre Club przyznał PASJI Grupie Dobrych Trenerów Medal Europejski za unikalny projekt studiów podyplomowych "Akademia Menedżera Sprzedaży". Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

Laureatami Honorowych Medali Europejskich zostali m.in.: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec pan Rolf Nikel, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pan Marek Prawda oraz miasto Częstochowa, Medal odebrał pan Mirosław Soborak Wiceprezydent Miasta Częstochowy.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że zostaliśmy dostrzeżeni przez tak wybitne grono polskich pracodawców. Programy wszystkich proponowanych przez nas kierunków studiów podyplomowych zostały ułożone tak, aby absolwenci stanowili silną konkurencję na rynku pracy oraz posiedli wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane przez pracodawców - mówi Beata Hanuszek, Menedżer ds. Edukacji Grupa Dobrych Trenerów PASJA.

 

Wykładowcy

 

Wykładowcy kierunku AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu oraz merchandisingu. Wszyscy są wykładowcami wyższych uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej. Wszyscy trenerzy i wykładowcy są wieloletnimi praktykami, pracowali w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzali zespołami pracowników, zdobywając ogromne doświadczenie, którym dzisiaj dzielą się z innymi.

 

Program:


„Nowoczesne trendy w sprzedaży”


1.   Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum Akademii Menedżera Sprzedaży

2.  Struktura i funkcjonowanie rynku 

•    Uwarunkowania sprzedaży

•    Analiza sytuacji ekonomicznej

•    Rozwój rynku produktów i usług

3.    Podstawy Sprzedaży 3,0

•    Analiza strategii sprzedażowych w XX i XXI wieku. 

•    Powstanie nowego podejścia do sprzedaży i promocji

•    Marketing 3,0

•    Sprzedaż 3,0

4.    Badanie potrzeb klienta

•    Dlaczego warto badać potrzeby klienta?

•    Metody badania potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego preferencji

•    Przekładanie wyników badań na sukces biznesowy

•    Warsztaty


DRUGI ZJAZD

„Efektywne techniki sprzedaży”

 KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 
1.Techniki sprzedaży 

•    Spójność w sprzedaży – jedność tego co mówię, myślę i robię

•    Motywy zakupowe

•    Kroki sprzedaży 7 Z

•    Kanapka cenowa – masowanie ceny

2. Efektywna komunikacja z klientem

•    Wzmacniaczy i osłabiacze językowe

•    Transformacje językowe

•    SPIN – metody zadawania pytań w procesie sprzedaży

•    Sprzedaż przez pytania

•    Prezentowanie produktów językiem korzyści

 

TRZECI ZJAZD

„Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców”


1.    Zarządzanie zespołami handlowymi

•    Budowanie zespołu sprzedażowego

•    Rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych

•    Zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży

•    Wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym

2.    Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne

•    Metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych

•    Regulaminy pracy, zasady pracy

•    Systemy oceny pracowników

•    Nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne

•    Warsztaty w tworzeniu regulaminu motywacyjnego dla handlowców / sprzedawców

3.    Rekrutacja pracowników jako pierwsze ogniwo w procesie sprzedażowym

•    Określenie liczebności zespołu

•    Nowoczesne wsparcie rekrutacji

•    Sposoby rekrutowania

•    Prawne formy zatrudniania handlowców / sprzedawców

•    Dostosowanie ludzi do procesu


CZWARTY ZJAZD

„Organizacja sprzedaży”


1.    Zarządzanie strategiczne sprzedażą

•    Prognoza popytu i sprzedaży – planowanie długofalowe

•    Założenia strategii sprzedaży – określenie celów sprzedażowych (krótko- i długoterminowych) firmy

•    Warsztaty – tworzenie prognoz sprzedaży na kolejny rok

2.    Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja

•    Badanie i analiza rynku

•    Przyjmowanie (warunkowanie) założeń sprzedażowych

•    Tworzenie budżetu, jego realizacja i kontrola

•    Warsztaty – przygotowanie planu budżetu na kolejny rok

3.    Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników

•    Okresy / terminy tworzenia planów sprzedażowych i ich weryfikacja

•    Proces kontroli realizacji planów

•    Narzędzia wykorzystywane w nadzorowaniu procesu sprzedażowego – CRM i inne platformy do zarządzania sprzedażą.


PIĄTY ZJAZD

„Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku”


1.    Efektywne zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji

•    Analiza i badanie efektywności dostępnych kanałów dystrybucji

•    Zarządzanie kanałami dystrybucji – kontrola opłacalności sprzedaży

•    Wspieranie zewnętrznych kanałów dystrybucji – budowanie sieci dystrybucji

2.    Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży

•    Promocje sezonowe i pozasezonowe

•    Sprzedaż wiązana lub kaskadowa – cross selling, up-selling, front-end, back-end

•    Systemy lojalnościowe, karty stałego klienta

•    Warsztaty – aktywizacja sprzedaży przez zwiększanie wartości zakupowej klienta

3.    Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – Dystrybucja informacji o produkcie w Internecie

•    Komunikacja internetowa

•    Promocja produktów w Internecie

•    Sprzedaż internetowa

•    Sprzedaż telefoniczna

•    Kontakty powitalne

•    Telefony okazjonalne


SZÓSTY ZJAZD

„Efektywne techniki sprzedaży”


KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 

•    Mataprogramy – klucz do decyzyjności klientów

•    Od problemu / do celu

•    Podobieństwa / różnice

•    Ogół / szczegół

 

SIÓDMY ZJAZD

„Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem”


1.    Zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów

•    Typy osobowości handlowców i strategie ich sprzedaży

•    Typy osobowości klientów i strategie kupowania

•   Discovery Insights lub Facet 5 – testy osobowości zawodowej pracowników i dostosowanie się do osobowości klienta w procesie sprzedaży

2.    Teoria i praktyka coachingu

•    Definiowanie coachingu

•    Rodzaje coachingu

•    Cel procesu coachingowego

•    Struktura procesu coachingowego

•    Struktura sesji coachingowej

3.    Menedżer jako Coach – osobowość i trening

•    Świadomość coacha w relacji

•    Kształtowanie coachingu w zależności od osoby coachowanej

•    Umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania podwładnych

•    Towarzyszenie pracownikowi podczas rzeczywistych sytuacji zawodowych, poznawanie jego sposobów działania i radzenia sobie z problemami

•    Obserwacja pracownika w relacjach ze współpracownikami i zespołem

•    Udzielanie informacji zwrotnych, pomoc w uświadomieniu pracownikowi wpływu, jaki wywiera na otoczenie

4.    Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej

•    Wdrażanie coachingu w organizacjach

•    Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania

•    Coaching zespołu

5.    Warsztat coachingowy


ÓSMY ZJAZD

„Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne”


1.    Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu

•    Przygotowania wizyty handlowej – cel wizyty i materiały,

•    Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)

•    Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)

2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży

•    Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji

•    Struktura prezentacji

•    Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji

3. Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty

•    8 zasad efektywnej prezentacji

•    Inspirowanie zamiast prezentowania

•    Praca z obrazami

•    Praca na emocjach klienta

2.    Warsztaty prezentacyjne – analiza materiału video

•    Wystąpienia przed kamerą

•    Feed back

•    Analiza wystąpienia

•    Poprawa prezentacji i ponowne wystąpienie


DZIEWIĄTY ZJAZD

„Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży”


1.    Zachowanie podczas negocjacji

•    Argumentacja czy negocjacja?

•    Dostosowanie się do klienta

•    Przejmowanie prowadzenia w negocjacjach

2.    Lingwistyka perswazyjna

•    Słowa klucze

•    Dostosowanie do klienta

•    Asertywność w komunikacji

3.    Negocjacje/Manipulacje

•    Techniki negocjacyjne

•    Przygotowanie do negocjacji

•    BATNA

4.    Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

•    Techniki utylizacji obiekcji klienta

•    Rozmowy z trudnymi klientami


DZIESIĄTY ZJAZD

„Moduł zaliczeniowy"


Praca pisemna. Temat do uzgodnienia z opiekunem. Praca pisana w zespołach 4-5 osobowych.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 180

 

Efekty kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

AMS_SP_W01

Posiada wiedzę na temat struktur i funkcjonowania ryku sprzedaży;

AMS_SP_W02

Zna techniki i strategie sprzedażowe oraz wiej jak przeprowadzić skutecznie negocjacje;

AMS_SP_W03

Posiada wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w nadzorowaniu procesu sprzedażowego;

AMS_SP_W04

Posiada wiedzę na temat coachingu w zarządzaniu zespołem sprzedażowym oraz jego roli w budowaniu kultury organizacyjne;

AMS_SP_W05

Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych kanałów dotarcia do klienta.

AMS_SP_W06

Zna terminologię oraz teorię z zakresu tematu pracy

AMS_SP_W07

Zna sposoby i środki przedstawiania pojęć oraz metody i techniki analizy zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań

UMIEJETNOŚCI

AMS_SP _U01

Potrafi tworzyć plany sprzedaży, analizować i  stymulować wyniki;

AMS_SP _U02

Potrafi przeprowadzić proces rekrutacji oraz motywować zespół sprzedażowy finansowo i niefinansowo;

AMS_SP_U03

Posiada kompetencje do nadzorowania procesu sprzedażowego;

AMS_SP_U04

Posiada umiejętność reaktywacji sprzedaży oraz wdrażania nowoczesnych kanałów sprzedaży;

AMS_SP_U05

Radzi sobie w trudnych sytuacjach, potrafi negocjować i manipulować wykorzystując wiedzę z coachingu

AMS_SP_U06

Przygotowuje materiały prezentacyjne i prezentacje produktu.

AMS_SP_U07

Posiada umiejętność napisania pracy końcowej oraz racjonalnego wnioskowania na tematy objęte pracą

AMS_SP_U08

Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy w pracy końcowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

AMS_SP_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

AMS_SP_K02

Potrafi współdziałać i pracować w zespole również interkulturowym, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy;

AMS_SP_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji okreś­lonych zadań.

AMS_SP_K04

Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i wykazuje asertywność odnoszącą się do przyjmowanych informacji

Sylabusy semestr I

Sylabusy semestr II

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

 • Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
 • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
 • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
 • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

800 zł

do 5 listopada  2020

III

800 zł

do 5 grudnia 2020

IV

800 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 500 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Pasja - Grupa Dobrych Trenerów

Opiekun kierunku Jakub Lewandowski w TVN

"W jaki sposób stać się sprzedawcom doskonałym?"


 

więcej

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Naszą pasją jest realizacja celów, które stoją przed Państwa zespołem, firmą lub organizacją

 

Jakub Lewandowski

Pasja Grupa Dobrych Trenerów

 

Program studiów to odpowiedź na nowe potrzeby pojawiające się w różnych branżach, w których dominującą aktywnością przedsiębiorstw jest sprzedaż. Studia wzmacniają umiejętności nie tylko osób zarządzających sprzedażą, ale również tych, którzy mają takie aspiracje. Atutem studiów jest położenie nacisku na innowacyjne i niestandardowe metody badania potrzeb klientów, co jest punktem wyjścia efektywnej sprzedaży, ale również utrzymywanie długotrwałej relacji z obecnymi klientami.

Krzysztof Więczkowski,

Trener/Konsultant w Pasja Grupa Dobrych Trenerów