Akademia Menedżera Sprzedaży

Opis kierunku

 

Kierownik studiów: mgr Jakub Lewandowski

 

Atuty kierunku

- połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż

- zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

- warsztat efektywnej obsługi klienta

- opracowywanie strategii/celów sprzedaży

- metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie

- zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

 

Cel

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zajęcia prowadzone przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami.

 

Opiekun kierunku

Jakub Lewandowski

Jakub Lewandowski

Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

 

Uczestnicy

 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży
 • Menedżerowie sprzedaży
 • Dyrektorzy handlowi
 • Opiekunowie klienta
 • Przedstawiciele handlowi
 • Doradcy handlowi
 • Team liderzy
 • Właściciele firm handlowych
 • Właściciele firm produkcyjnych
 • Właściciele firm usługowych

 

Sukcesy

Niezwykle popularny w świecie biznesu klub Business Centre Club przyznał PASJI Grupie Dobrych Trenerów Medal Europejski za unikalny projekt studiów podyplomowych "Akademia Menedżera Sprzedaży". Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

Laureatami Honorowych Medali Europejskich zostali m.in.: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec pan Rolf Nikel, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pan Marek Prawda oraz miasto Częstochowa, Medal odebrał pan Mirosław Soborak Wiceprezydent Miasta Częstochowy.

- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że zostaliśmy dostrzeżeni przez tak wybitne grono polskich pracodawców. Programy wszystkich proponowanych przez nas kierunków studiów podyplomowych zostały ułożone tak, aby absolwenci stanowili silną konkurencję na rynku pracy oraz posiedli wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane przez pracodawców - mówi Beata Hanuszek, Menedżer ds. Edukacji Grupa Dobrych Trenerów PASJA.

 

Wykładowcy

 

Wykładowcy kierunku AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu oraz merchandisingu. Wszyscy są wykładowcami wyższych uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej. Wszyscy trenerzy i wykładowcy są wieloletnimi praktykami, pracowali w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzali zespołami pracowników, zdobywając ogromne doświadczenie, którym dzisiaj dzielą się z innymi.

 

Program:

 

„Nowoczesne trendy w sprzedaży”

 

1.    Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum Akademii Menedżera Sprzedaży. Mowa Motywacyjna Kapitana Polskiej Reprezentacji AMP Futbol, Przemysława Świercza

2.    Struktura i funkcjonowanie rynku 

 • Uwarunkowania sprzedaży
 • Analiza sytuacji ekonomicznej
 • Rozwój rynku produktów i usług

3.    Podstawy Sprzedaży 3,0

 • Analiza strategii sprzedażowych w XX i XXI wieku. 
 • Powstanie nowego podejścia do sprzedaży i promocji
 • Marketing 3,0
 • Sprzedaż 3,0

4.    Badanie potrzeb klienta

 • Dlaczego warto badać potrzeby klienta?
 • Metody badania potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego preferencji
 • Przekładanie wyników badań na sukces biznesowy
 • Warsztaty


DRUGI ZJAZD
„Efektywne techniki sprzedaży”


KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY 
1.Techniki sprzedaży 

 • Spójność w sprzedaży – jedność tego co mówię, myślę i robię
 • Motywy zakupowe
 • Kroki sprzedaży 7 Z
 • Kanapka cenowa – masowanie ceny

2. Efektywna komunikacja z klientem

 • Wzmacniaczy i osłabiacze językowe
 • Transformacje językowe
 • SPIN – metody zadawania pytań w procesie sprzedaży
 • Challenger sale – sprzedaż prowokatywna, nauczanie komercyjne
 • Sprzedaż przez pytania
 • Prezentowanie produktów językiem korzyści

 

TRZECI ZJAZD
„Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców”


1.    Zarządzanie zespołami handlowymi

 • Budowanie zespołu sprzedażowego
 • Rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych
 • Zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży
 • Wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym

2.    Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne

 • Metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych
 • Regulaminy pracy, zasady pracy
 • Systemy oceny pracowników
 • Nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne
 • Warsztaty w tworzeniu regulaminu motywacyjnego dla handlowców / sprzedawców

3.    Rekrutacja pracowników jako pierwsze ogniwo w procesie sprzedażowym

 • Określenie liczebności zespołu
 • Nowoczesne wsparcie rekrutacji
 • Sposoby rekrutowania
 • Prawne formy zatrudniania handlowców / sprzedawców
 • Dostosowanie ludzi do procesu


CZWARTY ZJAZD
„Organizacja sprzedaży”


1.    Zarządzanie strategiczne sprzedażą

 • Prognoza popytu i sprzedaży – planowanie długofalowe
 • Założenia strategii sprzedaży – określenie celów sprzedażowych (krótko- i długoterminowych) firmy
 • Warsztaty – tworzenie prognoz sprzedaży na kolejny rok

2.    Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja

 • Badanie i analiza rynku
 • Przyjmowanie (warunkowanie) założeń sprzedażowych
 • Tworzenie budżetu, jego realizacja i kontrola
 • Warsztaty – przygotowanie planu budżetu na kolejny rok

3.    Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników

 • Okresy / terminy tworzenia planów sprzedażowych i ich weryfikacja
 • Proces kontroli realizacji planów
 • Narzędzia wykorzystywane w nadzorowaniu procesu sprzedażowego – CRM i inne platformy do zarządzania sprzedażą.


 

PIĄTY ZJAZD
„Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku”


1.    Efektywne zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji

 • Analiza i badanie efektywności dostępnych kanałów dystrybucji
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji – kontrola opłacalności sprzedaży
 • Wspieranie zewnętrznych kanałów dystrybucji – budowanie sieci dystrybucji

2.    Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży

 • Promocje sezonowe i pozasezonowe
 • Sprzedaż wiązana lub kaskadowa – cross selling, up-selling, front-end, back-end
 • Systemy lojalnościowe, karty stałego klienta
 • Warsztaty – aktywizacja sprzedaży przez zwiększanie wartości zakupowej klienta

3.    Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – Dystrybucja informacji o produkcie w Internecie

 • Komunikacja internetowa
 • Promocja produktów w Internecie
 • Sprzedaż internetowa
 • Sprzedaż telefoniczna
 • Kontakty powitalne
 • Telefony okazjonalne


SZÓSTY ZJAZD
„Rola neuronauki w procesie sprzedażowym”

 • Co to jest neuronauka i jej rola w sprzedaży i zarządzaniu – wprowadzenie;
 • Zarządzanie emocjami z poziomu naszego mózgu – jak działać racjonalnie i czy zawsze warto;
 • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o neuronaukę;
 • Motywacja i kreatywność z poziomu mózgu, a efektywność handlowca;
 • Szablony myślowe i zalety ich tworzenia dla efektywnego działania;
 • Wielozadaniowość – mit czy hit?   
 • Mataprogramy – klucz do decyzyjności klientów
 • Od problemu / do celu
 • Podobieństwa / różnice
 • Ogół / szczegół 

 

SIÓDMY ZJAZD
„Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem”


1.    Zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów

 • Typy osobowości handlowców i strategie ich sprzedaży
 • Typy osobowości klientów i strategie kupowania
 • Discovery Insights lub Facet 5 – testy osobowości zawodowej pracowników i dostosowanie się do osobowości klienta w procesie sprzedaży

2.    Teoria i praktyka coachingu

 • Definiowanie coachingu
 • Rodzaje coachingu
 • Cel procesu coachingowego
 • Struktura procesu coachingowego
 • Struktura sesji coachingowej

3.    Menedżer jako Coach – osobowość i trening

 • Świadomość coacha w relacji
 • Kształtowanie coachingu w zależności od osoby coachowanej
 • Umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania podwładnych
 • Towarzyszenie pracownikowi podczas rzeczywistych sytuacji zawodowych, poznawanie jego sposobów działania i radzenia sobie z problemami
 • Obserwacja pracownika w relacjach ze współpracownikami i zespołem
 • Udzielanie informacji zwrotnych, pomoc w uświadomieniu pracownikowi wpływu, jaki wywiera na otoczenie

4.    Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej

 • Wdrażanie coachingu w organizacjach
 • Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
 • Coaching zespołu

5.    Warsztat coachingowy


ÓSMY ZJAZD
„Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne”


1.    „Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu

 • Przygotowania wizyty handlowej – cel wizyty i materiały,
 • Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)
 • Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)

2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży

 • Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji
 • Struktura prezentacji
 • Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji

3. Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty

 • 8 zasad efektywnej prezentacji
 • Inspirowanie zamiast prezentowania
 • Praca z obrazami
 • Praca na emocjach klienta

2.    Warsztaty prezentacyjne – analiza materiału video

 • Wystąpienia przed kamerą
 • Feed back
 • Analiza wystąpienia
 • Poprawa prezentacji i ponowne wystąpienie


DZIEWIĄTY ZJAZD
„Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży”


1.    Zachowanie podczas negocjacji

 • Argumentacja czy negocjacja?
 • Dostosowanie się do klienta
 • Przejmowanie prowadzenia w negocjacjach

2.    Lingwistyka perswazyjna

 • Słowa klucze
 • Dostosowanie do klienta
 • Asertywność w komunikacji

3.    Negocjacje/Manipulacje

 • Techniki negocjacyjne
 • Przygotowanie do negocjacji
 • BATNA

4.    Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Techniki utylizacji obiekcji klienta
 • Rozmowy z trudnymi klientami

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 162

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

 • Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
 • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
 • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
 • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 marca 2021

II

800 zł

do 5 kwietnia 2021

III

800 zł

do 5 maja 2021

IV

800 zł

do 5 października 2021

V

800 zł

do 5 listopada 2021

VI

300 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

4 500 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Pasja - Grupa Dobrych Trenerów

Opiekun kierunku Jakub Lewandowski w TVN

"W jaki sposób stać się sprzedawcą doskonałym?"


 

więcej

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Naszą pasją jest realizacja celów, które stoją przed Państwa zespołem, firmą lub organizacją

 

Jakub Lewandowski

Pasja Grupa Dobrych Trenerów

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC