Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży

Opis kierunku

Cel

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów kierunku Akademii Menedżera Sprzedaży, którzy mają świadomość jak ważny w dzisiejszych czasach jest nieustanny rozwój swoich kompetencji, stworzyliśmy zaawansowany program studiów podyplomowych Master of Sales – Zarządzanie sprzedażą.

 

Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży. Menedżer sprzedaży działa w czterech obszarach: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Program zaawansowany osadzonych jest na tych czterech obszarach. Kierowany jest do kadry menedżerskiej najwyższego i średniego szczebla, którzy w swoich obszarach odpowiedzialni są za zarządzanie sprzedażą oraz negocjacje. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą potrafili skutecznie  i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy. Studenci docenią wymianę doświadczeń biznesowych i możliwość konfrontacji swojej codziennej praktyki z najlepszymi wzorcami. Wykładowcy, trenerzy i eksperci rozwijać będą wśród słuchaczy kluczowe obszary kompetencji, tj. zarzadzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjnych, negocjacji międzynarodowych, zarządzania kanałami dystrybucji, rekrutacji, budowania marki, siły i mądrości zespołów sprzedażowych.

 

Uczestnicy studiów:

Studia kierujemy do kadry menedżerskiej pracującej w obszarach sprzedaży, z doświadczeniem i wiedzą na temat zarzadzania sprzedażą i negocjacjami.

 

Korzyści:

Studenci otrzymują dyplomy Akademii WSB i Pasji GDT. Kończąc studia wzbogaceni są o nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Zajęcia prowadzone są w stylu praktycznych warsztatów i naukę przez doświadczenie. Każdy moduł studiów prowadzony jest przez eksperta - praktyka w danej dziedzinie i/lub trenera, coacha biznesowego. Wszyscy uczestnicy dodatkowo otrzymują narzędzie symulacyjne do indywidualnego trenowania zachowań w  procesie negocjacji.

 

Program studiów:

Nazwa zajęć

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjnych.

I

16

 

Zarządzanie finansowe.

I

16

 

Negocjacje

I

16

 

Negocjacje międzykulturowe – strategia wejścia produktów na rynki zagraniczne

I

16

 

Zaawansowane techniki perswazji i efektywna komunikacja w ujęciu transpersonalnym

I

16

 

 Zarządzanie kanałami dystrybucji

     II

16

 

Rekrutacja handlowców z poziomu menedżerskiego

II

16

 

Branding Company – budowanie marki

II

16

 

Siła i mądrość zespołu – wzmacnianie efektywności prowadzenia spotkań zespołowych

II

16

 

Egzamin końcowy

II

16

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

 

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Partnerzy

Pasja Grupa Dobrych Trenerów

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

800 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 500 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 15 marca 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 500 zł

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC