Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Cel:

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kwalifikacji z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie.

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Uruchomienie przez Katedrę Transportu Szynowego Akademii WSB studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w transporcie” jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro  ).

 

Oprócz interesujących zajęć związanych z teorią i praktyką bezpieczeństwa w transporcie (modelowanie i symulacje komputerowe) absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie ryzykiem oraz  metod i technik kontroli ryzyka. Po ukończeniu specjalistycznych zajęć otrzymują certyfikaty potwierdzające ich kompetencje z zakresu analizy ryzyka niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych.

 

W programie m.in.:

 

 1. Zagrożenie. Ryzyko. Bezpieczeństwo.
 2. Klasyfikacja i filozofia ryzyka.
 3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 4. Ryzyko w działalności gospodarczej.
 5. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
 6. Zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym.
 7. Ryzyko prawne.
 8. Zarządzanie ryzykiem w transporcie.
 9. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym.
 10. Zarządzanie ryzykiem w transporcie wodnym.
 11. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym.
 12. Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
 13. Zarządzanie ryzykiem w komunikacji tramwajowej.
 14. Metody i kontroli ryzyka.
 15. Seminarium

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Część zajęć w formule online.

Uwaga.

 

W ramach studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowej wizycie studyjnej w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) oraz  Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR) we Francji

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Uruchomienie przez Katedrę Transportu Szynowego Akademii WSB studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w transporcie” jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro  ). 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 200 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem w transporcie" są odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadr w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie- a w tym zarządzania ryzykiem. Atutem studiowania w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB na studiach o proponowanej tematyce są wykładowcy będący wybitnymi specjalistami z uczelni, ośrodków badawczych, Urzędów Centralnych transportowych, Państwowych Komisji Badania Wypadków Transportowych oraz przemysłu i przedsiębiorstw transportowych. Studia te umożliwiają jednocześnie podjęcie lub kontynuację pracy w firmach związanych w branżą transportową na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa lub Audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem (jak również w firmach wdrażających systemy transportowe oraz inwestycje trasportowe (infrastrukturalne i taborowe).

 

prof. dr hab. inż Marek Sitarz
Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB