Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania

Opis kierunku

Cel

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów. Studia pozwalają na poznanie praktycznych narzędzi stosowanych przez skutecznych liderów, które umożliwiają osiąganie zamierzonych efektów biznesowych w świecie VUCA. Program Studiów opracowany przez Uczelnię oraz Agile Coaching Academy oparty jest na innowacyjnych warsztatach dla liderów Management 3.0 Agile Leadership Practices, oraz praktycznych doświadczeniach wdrożeń tego podejścia m.in. w takich firmach jak Intel czy Lufthansa. Po zdaniu organizowanych w ramach studiów egzaminów, absolwenci uzyskują dyplom Management 3.0 Certificate of Attendance.

 

Studia Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji w zakresie umiejętności adaptacji do zmiennego otoczenia biznesowego, tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów, czy też tworzenia systemów motywacyjcnych oraz programów rozwoju ludzi i organizacji. Pozwalają też na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodologią Scrum i Kanban. Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego wdrożenia i doskonalenia systemu zwinnego zarządzania organizacją, projektowania zwinnych struktur organizacyjnych oraz wprowadzania filozofii agile do poszczególnych działów w organizacji (np.: HR, sprzedaż czy marketing). Ponadto będą mogli starać sie podjąć pracę na takich stanowiskach jak People Manager czy Agile Coach, a po zdaniu dodatkowych egzaminów, uzyskać międzynarodowy certyfikat Scrum Master oraz Product Owner.

 

Ramowy program studiów

 

Studia obejmują sześć modułów:

 1. Agile Mindset – świadomość zwinnego lidera
 2. Agile Leader – kompetencje zwinnego lidera
 3. Agile Teams – budowanie samoorganizujących się zespołów
 4. Agile Organization – lider w zwinnej organizacji
 5. Agile Projects – zwinne zarządzanie projektami
 6. Agile Change – wdrażanie zwinnego podejścia w organizacji

 

Program studiów oparty jest o najnowsze koncepcje dotyczące zarządzania, przywództwa i transformacji, które stosowane są w firmach na całym świecie. Praktyczne narzędzia oraz techniki, z którymi zapoznają się słuchacze studiów, pochodzą od czołowych międzynarodowych ekspertów zajmujących się problematyką budowania i zarządzania organizacjami:

 

Program studiów:

 

 • Management 3.0 - filozofia Agile i zwinne przywództwo w świecie VUCA
 • Relationship Agility - rozwijanie zaufania, transparentności i bezpieczeństwa w zespole
 • Personal Agility - mindfulness i inteligencja emocjonalna w pracy lidera
 • Understanding Power & Influence - upełnomocnienie i delegowanie uprawnień
 • Agile Coaching - podejście coachingowe w pracy lidera
 • Agile Organizational Structures - struktury projektowe i organizacyjne firmy zwinnej
 • Self-organization Applied - Budowanie samoorganizujących się zespołów
 • Aspects of an Agile Culture - kultura organizacyjna i rola wartości w zespołach
 • OKRs - wspólne wyznaczanie celów jako element budowania zaangażowania
 • Developing People and Teams - rozwój kompetencji i wspieranie organizacji opartej na dzieleniu się wiedzą
 • Organizational Health - holistyczne podejście do efektywności organizacji
 • Defining an Adaptive Strategy - tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych
 • Business Agility - na drodze do turkusowych organizacji
 • Processes that Support Agility - przegląd metodyk zwinnych
 • Scrum in Practise - zwinne procesy prowadzenia pracy projektowej
 • Project Agility - wykorzystanie Kanban i Lean w zarządzaniu projektami
 • Organizational Agility - zwinne transformacje i agile w biznesie
 • Organize for complexity - przygotowanie i wyposażenie warsztatu pracy zwinnego lidera
 • Open Space Agility - wdrażanie zwinnego podejścia w organizacji

 
Trenerzy

Dariusz Wylon

 

Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach.
Od kilku lat jest licencjonowanym trenerem Management 3.0 oraz Scrum, wspierając menadżerów i kierowników projektów m.in. z takich firm jak Sabre, Comarch, ABB, PKO BP, Nielsen, CitiBank, Delphi, Intel czy Lufthansa, pomagając im adaptować metodykę Agile oraz zwinne podejście do zarządzania. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów i zwinnego przywództwa miał przyjemność występować na jednej scenie m.in. z takim osobistościami świata Agile jak: Jeff Sutherland (współtwórca Scruma), Jurgen Appelo (twórca Management 3.0), Daniel Mezick (twórca Open Space Agility) czy Niels Pflaeging (twórca Organize for Complexity).

Dariusz swoje doświadczenia z zakresu wdrażania Agile przekazuje w trakcie sesji consultingowych, warsztatów i szkoleń, oraz europejskich konferencji (m.in. Agile in the City, Agile Lean Europe, Agile at Scale, TopConf, Agile by Example, New Trends in Project Management, PAM Summit, TEDx, ScrumDay czy DareFest).

Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communications Officer), wdraża praktyki Agile i Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Europie. W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Agile oraz Management 3.0 w rekrutacji oraz za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów. Dariusz jest współautorem Agile HR Manifesto oraz twórcą modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR.

 

dr Marcin Lis

 

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB.

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

 

dr Jerzy Stawicki

Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych oraz podejścia Management 3.0. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Specjalista w zastosowaniach zarządzania ograniczeniami w zarządzaniu projektami. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz nowoczesnych metod i technik zarządzania.
Posiadacz certyfikatów: Management 3.0 Facilitator, PMP®, PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, Certified Project Manager IPMA (level C) oraz CPIM (Certified Production Inventory Management).

Prelegent zagadnień Management 3.0, zarządzania projektami, zarządzania portfelem projektów, Agile i przywództwa na międzynarodowych i polskich konferencjach zarządzania projektami.
Od 2003 r. prowadzi własną firmę JS PROJECT specjalizującą się w doradztwie projektowym i biznesowym, audytach, zarządzaniu projektami i szkoleniach z zakresu zarządzania projektami oraz w realizacji programów transformacyjnych zarządzania i zarządzania projektami.

Podczas swojej kariery zawodowej prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce i zagranicą, dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: Agile Project Management, Kanban - zwinne zarządzanie projektami, Management 3.0 - Agile Leadership Practices, Zarządzanie zespołem projektowym, Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu czy Lean IT i Lean Project Management.

 

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry/160 godz.

Dni uczęszczania: w ustaleniu

Część zajęć w formule online.

Forma zaliczenia studiów:

 • po I semestrze nauki – plan wdrożenia praktyk Management 3.0 w organizacji
 • po II semestrze nauki – projekt grupowy

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania zwinnego podejścia w biznesie oraz zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez tworzenie organizacji, do której ludzie chcą przynależeć.

W szczególności studia polecane są dla:

 • kierowników działów i właścicieli firm, którzy dzięki zmianom w sposobie zarządzania chcą zbudować swoją przewagę konkurencyjną
 • liderów zespołów i kierowników projektów, którzy chcą zwiększyć motywację i zaangażowanie zespółu w celu polepszenia efektywności
 • agentów zmiany, którzy wdrażają filozofie agile w organizacji i poszukują skutecznych narzędzi pozwalających na szybsze działanie połączone z osiąganiem trwałych rezultatów
 • osób, które cenią sobie pracę z ludźmi i chciałby rozwijać swoją karierę zawodową w kierunku przywództwa, wspierania zespołów i zwinnego zarządzania projektami

oraz tych wszystkic, którzy już pracują zgodnie z filozofią agile (np. jako Scrum Master czy Product Owner), a zależy im na ciągłym doskonaleniu oraz poznawaniu nowych narzędzi i sposobów pracy z zespołem.

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

1000 zł

do 5 marca 2021

II

1000 zł

do 5 kwietnia  2021

III

900 zł

do 5 maja 2021

IV

900 zł

do 5 października 2021

V

900 zł

do 5 listopada 2021

VI

900 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

5 900 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Menadżerowie i kadra zarządzająca mierzą się dzisiaj z wyzwaniami świata VUCA, szukając rozwiązań pozwalających na tworzenie efektywniejszych startegii biznesowych i kreowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Miejscem, gdzie w praktyczny sposób można poznać najnowsze narzędzia i metody związane z  przywództwem, zwinnym zarządzaniem projektami, rozwojem pracowników czy budowaniem kultury organizacyjnej opartej na feedbacku i dzieleniu się wiedzą są studia Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania. W trakcie zajęć prowadzonych przez praktyków biznesu z międzynarodowym doświadczeniem, słuchcze uczestniczą w grach symulacyjnych, rozwiącują studia przypadku oraz doświadczają procesów i korzystają z narzędzi, które po powrocie z zajęć mogą wdrożyć w swoich organizacjach.

Dariusz Wylon, CCO w Selleo, certyfikowany trener Managemet 3.0, Agile Coach i ekspert od samoorganizująych się zespołów i zwinnego zarządzania

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC