Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

 • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
 • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
 • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
 • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.


Cel:

Menedżerskie studia podyplomowe profesjonalnie przygotowują słuchaczy do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych. Prowadzący zajęcia przedstawiają najnowsze trendy i koncepcje stosowane w biznesie. Pozwala to słuchaczom weryfikować w praktyce nowatorskie koncepcje i modele zarządzania oraz zrozumieć uwarunkowania ich wdrażania. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

 

Wykładowcy:

 

 

Marek ZuberMarek Zuber - ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, banku BPH - PBK.  Następnie był związany z firmami: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A, jako główny ekonomista. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody "Doradcy Politycznego Roku 2006". Prowadzący moduł: ekonomia menadżerska.


 

 

Roman Młodkowski - Wykładowca akademicki Akademii WSB. Dziennikarz ekonomiczny. Manager w mediach i dziennikarz biznesowy. Z mediami związany połowy lat 90. XX wieku. Pracował m.in. w RMF FM, TVN, TVN24 i TVN CNBC, który współtworzył. W TVN był dyrektorem działów biznesowych. Teraz obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego segmentem biznes i finanse w Grupie RAS Polska.

 

 


 

 

Marcin Lis

dr Marcin Lis - Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.


 

 

dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, Certyfikowany Coach International Coaching Community. Partner zarządzający Centrum Szkoleń i Biznesu, gdzie jako coach, szkoleniowiec opracowuje, wdraża i koordynuje projekty z zakresu HR, projekty coachingowe dla biznesu. Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych,  liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta.

 


 

 

Gra decyzyjna Experience Management

Scenariusz gry oparty jest na trzyletnim okresie zarządzania firmą na rynku. Zawiera między innymi  takie zadania jak: przygotowanie strategii i planu działań, rywalizacja na konkurencyjnym rynku, poznanie wyników i benchmarking, realizacja działań inwestycyjnych, wykorzystanie okazji rynkowych, zarządzanie w warunkach dynamicznych zmian, konkurowanie w przetargach w warunkach niepewności.

 

Program studiów:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
  • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  • Rekrutacja i selekcja personelu
  • Systemy motywacji pracowników
  • System ocen pracowniczych
  • Zarządzanie procesami rozwojowymi
  • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
  • Coaching
  • Zarządzanie talentami
 2. Zarządzanie finansami:
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
  • Auditing
  • Planowanie finansowe i biznesplan
  • Praktyka innowacji - moduł prowadzony przez eksperta: Romana Młodkowskiego
  • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
 3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
  • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
  • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
  • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie cenami i sprzedażą
  • Programy lojalnościowe
  • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
 4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dr Marcina Lisa
  • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
  • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
  • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
 5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
  • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
  • Trening asertywności
  •  Trening kierowniczy
  •  Warsztat negocjacji
  • Trening antystresowy
 6. Symulacyjna gra menedżerska.
 7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Część zajęć w formule online.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Menedżerskie studia podyplomowe to intensywny program dla wszystkich branż menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 200 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Menedżerskie studia podyplomowe to jedna z najbardziej praktycznych metod kształcenia na studiach podyplomowych realizowana w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe.

 

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB
Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia menedżera sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły