Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

 • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
 • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
 • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
 • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.


Cel:

Menedżerskie studia podyplomowe profesjonalnie przygotowują słuchaczy do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych. Prowadzący zajęcia przedstawiają najnowsze trendy i koncepcje stosowane w biznesie. Pozwala to słuchaczom weryfikować w praktyce nowatorskie koncepcje i modele zarządzania oraz zrozumieć uwarunkowania ich wdrażania. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

 

Wykładowcy:

 

 

Marek ZuberMarek Zuber - ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, banku BPH - PBK.  Następnie był związany z firmami: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A, jako główny ekonomista. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody "Doradcy Politycznego Roku 2006". Prowadzący moduł: ekonomia menadżerska.


 

 

Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii oraz Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk prawnych. Wykładał m.in. w PWSZ w Tarnowie, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Łazarskiego. Obecnie adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez w Puławach, Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz Rady Ekspertów Akademii WSB. Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy.

 


 

 

Marcin Lis

dr Marcin Lis - Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.


 

 

dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, Certyfikowany Coach International Coaching Community. Partner zarządzający Centrum Szkoleń i Biznesu, gdzie jako coach, szkoleniowiec opracowuje, wdraża i koordynuje projekty z zakresu HR, projekty coachingowe dla biznesu. Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych,  liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta.

 


 

 

Gra decyzyjna Experience Management

Scenariusz gry oparty jest na trzyletnim okresie zarządzania firmą na rynku. Zawiera między innymi  takie zadania jak: przygotowanie strategii i planu działań, rywalizacja na konkurencyjnym rynku, poznanie wyników i benchmarking, realizacja działań inwestycyjnych, wykorzystanie okazji rynkowych, zarządzanie w warunkach dynamicznych zmian, konkurowanie w przetargach w warunkach niepewności.

 

Program studiów:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
  • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  • Rekrutacja i selekcja personelu
  • Systemy motywacji pracowników
  • System ocen pracowniczych
  • Zarządzanie procesami rozwojowymi
  • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
  • Coaching
  • Zarządzanie talentami
 2. Zarządzanie finansami:
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
  • Auditing
  • Planowanie finansowe i biznesplan
  • Praktyka innowacji 
  • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
 3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
  • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
  • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
  • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie cenami i sprzedażą
  • Programy lojalnościowe
  • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
 4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dra Marcina Lisa
  • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
  • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
  • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
 5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
  • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
  • Trening asertywności
  •  Trening kierowniczy
  •  Warsztat negocjacji
  • Trening antystresowy
 6. Symulacyjna gra menedżerska.
 7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Część zajęć w formule online.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Menedżerskie studia podyplomowe to intensywny program dla wszystkich branż menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 marca 2021

II

800 zł

do 5 kwietnia 2021

III

800 zł

do 5 maja 2021

IV

800 zł

do 5 października 2021

V

800 zł

do 5 listopada 2021

VI

300 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

4 500 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Menedżerskie studia podyplomowe to jedna z najbardziej praktycznych metod kształcenia na studiach podyplomowych realizowana w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe.

 

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB
Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC