Prawo w zarządzaniu ON-LINE

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Prawo w zarządzaniu - ONLINE    NOWOŚĆ!

Zajęcia rozpoczynają się 29-30 sierpnia

 

 

 

Atuty kierunku:

Skuteczne zarządzanie zespołem to wyzwanie, które stoi przed każdym menedżerem. Konieczne są do tego umiejętności miękkie.  Jednak zarzadzanie wymaga od menedżerów także znajomości przepisów prawa. Menedżerowie często nieświadomie popełniają błędy i dopuszczają się zaniedbań. A znajomość przepisów prawa pracy to obowiązek każdego menedżera, który chce w prawidłowy sposób zarządzać w firmie, a zarazem chronić organizację przed karami i sankcjami na jakie mogą grozić za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Program studiów pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę prawniczą, m. in. w zakresie:

  • stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków wynikających z umów,
  • odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej grożącej menedżerom i podległym im pracownikom za działania, których dopuścili się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych,   
  • form prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązkami, wynikającymi z tej działalności,
  • zarządzania spółkami,  
  • stosunków pracowniczych z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika.


Cel:

Odpowiednio zaplanowany program studiów w postaci precyzyjnego doboru przedmiotów dydaktycznych, uzupełniony o bazującą na praktycznym doświadczeniu kadrę wykładowców – adwokatów i radców prawnych - pozwoli wyposażyć  Słuchaczy w niezbędną wiedzę  
w obszarach objętych programem. Kształcenie na kierunku Prawo w zarządzaniu kładzie nacisk na nabycie przez Słuchaczy kompetencji do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy.


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób pozostających na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich,  a także przedsiębiorców i pracodawców, którzy aspirują do roli autorytetu. Studia kierowane są także do tych osób, którzy chcą nabyć, jak i  poszerzyć swoją wiedzę prawniczą.  


Wykładowcy:

dr Tomasz Sadowski 
Wykładowca i radca prawny Akademii WSB. Specjalizuje się zasadniczo w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym i handlowym. Ponadto posiada duże doświadczenie w dziedzinie związanej  z zabezpieczaniem i windykacją wierzytelności. Początki jego drogi zawodowej wiążą się     
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gdzie uzyskał tytuł magistra,
a następnie doktora prawa. Ukończył również aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym 
w Katowicach, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Katowicach.


mec. Łukasz Staszel       
Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. 
Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.


mec. Maciej Pandzich
adwokat, nauczyciel akademicki - asystent w Katedrze Zarządzania, który aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie zamówień publicznych - w tym zamówieniach realizowanych  z funduszy europejskich. Świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii na rzecz przedsiębiorców "z różnych branż jak i dla klientów indywidualnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Zarządzanie, Transport oraz Administracja. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii WSB na kierunkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Prawo menedżerskie.

 

Program:

1) Prawo cywilne – część ogólna oraz elementy prawa rzeczowego
2) Umowy w działalności gospodarczej
3) Prawo handlowe
4) Publiczne prawo gospodarcze
5) Etyka w biznesie
6) Ochrona danych osobowych
7) Prawo pracy i elementy ubezpieczeń społecznych
8) Postępowanie cywilne
9) Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
10) Prawo finansowe
11) Wybrane zagadnienia prawa karnego
12) Prawo autorskie i prawa pokrewne


Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.
Informacje:


Liczba godzin: 160

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami w formule online zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Koszt studiów: 3 500 zł
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI
tel. 32 295 93 10
tel. 32 295 93 12
tel. 32 295 93 11

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 września 2020 r.

II

600 zł

do 5 października 2020 r.

III

600 zł

do 5 listopada 2020 r.

IV

600 zł

do 5 grudnia 2021 r.

V

600 zł

 do 5 stycznia 2021 r.

Ogółem

3 500 zł

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Efektywne zarządzanie zespołem wymaga od Menedżera autorytetu. Autorytet buduje się poprzez charyzmę, doświadczenie, ale również rozległą wiedzę. Dlatego współczesny Menedżer powinien obok umiejętności sprawnego zarządzania personelem posiadać także szeroką wiedzą, również z obszaru prawa. Dla wielu menadżerów to właśnie zawiłości naszego systemu prawnego stanowią przyczynę wątpliwości utrudniających podjęcie właściwych decyzji. Z tą myślą postanowiliśmy stworzyć kierunek Prawo w zarządzaniu, którego program pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę prawniczą z zakresu m.in. prawa cywilnego – umów w działalności gospodarczej, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego. Wykładowcami w ramach kierunku Prawo w zarządzaniu są doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz specjaliście z różnych gałęzi prawa.

 

mec. Łukasz Staszel      
Wykładowca i adwokat Akademii WSB