Zarządzanie nieruchomościami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzeniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym

- możliwość studiowania na kierunku łączonym Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (zobacz).

 

Cel:

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 

Kwalifikacje i kompetencje:


Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Słuchacze uzyskują również wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy.

 

Wykładowcy:

Wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzaniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym.

 

Wśród kadry:

mgr Bogdan Kukuła - Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach, ekspert w zakresie planowania i zarządzania nieruchomościami, wieloletni praktyk,

mgr Jan Kowalczyk - wice Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego mieszkaniowego,

mgr Marek Stroński – wieloletni praktyk w zakresie  przeglądów użytkowych, technicznych i remontach,

mgr inż. Andrzej Neumann - specjalista, praktyk zarządzania zasobami nieruchomościowymi, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,

dr Grzegorz Tyrka - sędzia prawa pracy, wieloletni trener.
 

Program studiów obejmuje:

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej

3. Podstawy wiedzy technicznej

4. Zarządca Nieruchomości

5. Zarządzanie nieruchomościami

6. Umiejętności interdyscyplinarne

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela w godz. 8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Część zajęć w formule online.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Studia mogą być także szansą dla osób, które chcą zdobyć nowy i przyszłościowy zawód.

 

 

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

550 zł

do 5 października 2020

II

550 zł

do 5 listopada  2020

III

550 zł

do 5 grudnia 2020

IV

550 zł

do 5 lutego 2021

V

400 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 200 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   
 

Górnośląskie Stowarzyszenie

Zarządców Nieruchomości

 

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" Zapotrzebowanie na fachowców z branży nieruchomości na rynku pracy wynika z faktu, iż inwestowanie w nieruchomości zawsze było, jest i nadal będzie dochodowe. WSB kształci zarządców, pośredników i rzeczoznawców, korzystając z kadry doświadczonych fachowców z największego w Polsce Stowarzyszenia Zarządców (Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami) oraz Bielsko- Katowicko- Częstochowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. "

 

Bogdan Kukuła, Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły