Zarządzanie projektami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku

 • najlepsze praktyki zarządzania projektami wszystkich branż
 • wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA)
 • dwa akredytowane kursy PRINCE2 Foundation oraz Practitioner przygotowujące do certyfikacji
 • międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów (dodatkowo dla chętnych możliwość podejście do egzaminu Practitioner za dodatkową opłatą)
 • praktyczne warsztaty na przykładowych projektach
 • komputerowe warsztaty narzędziowe

Cel

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Zakres studiów pozwala na zdobycie wiedzy prowadzące do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE i IPMA.

 
Wykładowcy

Kadrę stanowią  praktycy, wysoko wyspecjalizowani w zakresie przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów - akredytowani trenerzy najważniejszych metodyk projektowych. Konsultanci realizujący szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz  kompetencji społecznych, tj. komunikacja, coaching, czy motywowanie.

 

Certyfikowane zajęcia akredytowane:

Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność.

Jednocześnie metodyka ta stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć. Kładzie podwaliny umożliwiające efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu a także w fazie jego przygotowywania.

 

PRINCE2 skupia się na uzasadnieniu biznesowym dla projektu, zapewnia żeby projekt, którego sens i opłacalność realizacji jest wątpliwa, nie był w ogóle podejmowany. Jednocześnie metodyka dostarcza sprawdzony model procesów zarządzania projektem, którego stosowanie łącznie z jasno określoną strukturą organizacyjną zapewnia spójną kontrolę nad wszystkimi jego aspektami.

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych są tak skonstruowane, by studenci mogli spróbować wprost zastosować wykładnię metodyki w środowisku projektów, których są uczestnikami.


 

Program studiów

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Metodyki i standardy project management.
 2. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie
 3. Metodyka PRINCE2 Foundation (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Foundation wraz z egzaminem)
 4. Warsztaty PRINCE2 Practitioner (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Practitioner)
 5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami
 6. Zarządzanie jakością w projekcie
 7. Harmonogramowanie prac projektowych
 8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 9. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów
 10. Zarządzanie portfelem projektów
 11. Konsultacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35 oraz e-learning

Część zajęć w formule online.

Certyfikaty: studenci realizują dwa akredytowane szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Certyfikat Foundation zawiera się w cenie studiów. Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zdobycia certyfikatu Practitioner (1200 zł netto +23% VAT).

Egzaminy zaliczające: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Partner kierunku: Effective IT Trainings Sp. z o.o.

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia są przeznaczone  dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak również kierowników projektów, którzy chcą uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Uczestnikami studiów mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

800 zł

do 5 listopada  2020

III

800 zł

do 5 grudnia 2020

IV

800 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

800 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

5 000 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partner kierunku:

 

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesu. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która szczególne znaczenie przywiązuje do uzasadnienia biznesowego rozwiązania, jego opłacalności, jak również organizacji projektu i co najważniejsze odpowiednich odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie. 

 

dr Marcin Lis 

Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

 

Prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

 

Sylwia Koszela

Dyrektor Zarządzająca PMI Poland Oddział Śląsk
Certyfikowany Project Manager

wykładowca studiów Zarządzanie Projektami

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły