Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC

Opis kierunku

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program, termin i miejsce szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi niemówiącymi lub których poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, logopedów, neurologopedów,  pracowników placówek oświatowych, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz zainteresowanych tą tematyką.

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

 • posiada podstawową wiedzą dotyczącą ACC

 • wie na czym polega komunikacja alternatywna i wspomagająca

 • zna poziomy rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka

 • zna sposoby porozumiewania się dziecka oraz ich rolę w jego życiu

 • potrafi dokonać diagnozy możliwości komunikacji dziecka

 • potrafi stosować różne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej

 • potrafi dobrać właściwą metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka

 • zna korzyści płynące ze stosowania AAC

 • wykorzystuje ACC w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy

 • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie komunikacji z podopiecznymi

 

 

 Informacje dodatkowe: 


Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów połączonych ze studium przypadku.

Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w alternatywnej komunikacji np MÓWik.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników : 25

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

 

Program Szkolenia

 

Program Szkolenia:

1. Werbalne i niewerbalne sposoby porozumiewania się i ich rola w rozwoju.

2. Przyczyny braku komunikacji werbalnej.

3. Zastępcze formy komunikacji- analiza pojęcia; komunikacja alternatywna a wspomagająca

4. Cele nauki porozumiewania się i ich zmienność w zależności od poziomu rozwoju pacjenta.

5. Klasyfikacja symboli używanych do komunikacji alternatywnej.

6. Omówienie najważniejszych systemów niewerbalnej komunikacji

7.Dokonywanie oceny możliwości komunikacyjnych pacjenta niemówiącego.

8. Dobieranie odpowiedniej metody do poziomu komunikacji osoby niemówiącej.

9.  Konstruowanie tablic i książek komunikacyjnych oraz możliwe sposoby ich używania.

10. Użycie sprzętu ułatwiajacego niewerbalną komunikację.

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 350 zł

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Prowadzący

mgr Monika Wójcik – Przybyłowicz

Terapeuta behawioralny, właściciel firmy szkoleniowej, trener, coach, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu. Prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące wsparcia i rozwoju nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także pracowników pomocy społecznej. Trener z ponad 12 letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, wykładając psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt - kierunek profilaktyka”, autorka programów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Pracuje w obszarze Niepełnosprawności sprzężonej, Pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, Komunikacji oraz Seksualności, Współczesnych Kierunków Terapii, Praw Mieszkańca.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC