Emisja głosu

Opis szkolenia

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb Zamawiającego. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Opis szkolenia:


Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają podstawowe informacje z zakresu komunikacji, budowy i działania narządu mowy, emisji głosu, oddychania, fonacji, artykulacji i dykcji. Szkolenie obejmuje również obejmuje praktyczną pracę nad głosem. Uczestnicy nauczą się świadomie posługiwać głosem podczas wystąpień publicznych i w życiu codziennym oraz dowiedzą się jak przygotować własne wystąpienie i jak radzić sobie z tremą towarzyszącą wystąpieniom publicznym.

 

 

Uczestnicy:


nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy, lektorzy, biznesmeni, handlowcy, menadżerowie, rzecznicy prasowi, dziennikarze, pracownicy działów obsługi klienta, infolinii, call-center, studenci kierunków pedagogicznych, prawa, dziennikarstwa, szkół aktorskich, osoby przygotowujące się do egzaminów na studia aktorskie, dziennikarskie, prawnicze

 

 

Cele:


Zdobycie wiedzy z zakresu emisji głosu pod kątem pracy głosem oraz umiejętności świadomego operowania głosem, prawidłowego oddechu, modulowania głosu i komunikowania się w różnych sytuacjach oraz z różnymi odbiorcami. Uczestnicy zapoznani zostaną z ćwiczeniami pozwalającymi na lepszą kontrolę własnego głosu i oddechu.

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • posiada podstawowe informacje z zakresu komunikacji
 • zna budowę i działanie narządu mowy
 • zna zasady poprawnej emisji głosu
 • potrafi świadomie posługiwać się własnym głosem
 • potrafi kontrolować własny oddech, w tym oddech z użyciem przepony
 • potrafi modulować głos w zależności od potrzeb
 • przygotowuje własne wystąpienie publiczne oraz radzi sobie z towarzyszącą wystąpieniom tremą
 • świadomie komunikuje się głosem w różnych warunkach i z różnymi odbiorcami

 

 

Atuty szkolenia:


 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • praktyczne zajęcia warsztatowe
 • zajęcia prowadzone przez  dziennikarza z wieloletnim doświadczeniem
 • poznanie atutów własnego głosu
 • nabycie umiejętności świadomego posługiwanie się głosem i modulowania głosu w zależności od potrzeb
 • nabycie umiejętności świadomego komunikowania się głosem w różnych warunkach i z różnymi osobami
 • nabycie umiejętności autoprezentacji i zastosowania konkretnych technik w życiu zawodowym i prywatnym
 • nabycie umiejętności kierowania uwagę słuchacza i rozmówcy
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z tremą i budowania pewności siebie

 

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia

 

 

Program szkolenia:
 

1. Wstęp
    Komunikacja – czemu służy, rodzaje komunikacji. Co to jest „komunikat”?
    Słowo w komunikacji („Słowo”i„słowo”)

 • tempo mówienia i jego wpływ na komunikację
 • dostosowanie barwy i tonu głosu do przekazywanych treści
 • intonacja, rytm mowy, akcenty i pauzy
 • wpływ stresu na komunikację
   

2. Narząd mowy – budowa i działanie. Jak powstaje głos.
 

3. Zasady poprawnej emisji głosu.

 • zależność między oddechem a głosem
 • wpływ postawy na poprawność oddechu
 • najczęstsze błędy w oddychaniu
 • zasady korygowania nieprawidłowych nawyków oddechowych
   

4. Oddychanie, fonacja, artykulacja i dykcja.

 • przepona – jej rola, praca przeponą (ćwiczenia oddechowe z użyciem przepony)
 • natężenie, wysokość i siła głosu – wykształcenie odpowiedniej wysokości głosu, umiejętność właściwego stosowania natężenia głosu podczas mówienia
 • podstawowy zestaw ćwiczeń (rozluźniające, język, wargi, żuchwa, krtań)
 • ćwiczenia podniebienia miękkiego – emisja głosu „na maskę”
 • problemy ze szczękościskiem – ćwiczenia żuchwy
 • ćwiczenia artykulacyjne oraz ortofoniczne
 • ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy
 • higiena głosu
   

5. Praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu.

 • proza o różnym stopniu ekspresji,
 • teksty naukowe,
 • poezja,
 • wygłaszanie mów okolicznościowych,
 • mówienie na zadany temat – bez przygotowania
 • sposoby przygotowania wystąpień publicznych oraz radzenia sobie z tremą
 • sposoby eliminacji napięć
 • podstawowe sposoby relaksacji

 

Opłaty

 

Koszt  szkolenia: 350 zł

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Prowadzący

 

O prowadzącym:

 

Jacek Filus – dziennikarz informacyjny, publicysta, reportażysta i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Związany z Polskim Radiem Katowice od września 1978 roku, zwolniony w stanie wojennym, przywróconym do pracy w roku 1989. Współpracował z Sekcją Polską BBC i Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Współtwórca najstarszej w publicznej radiofonii, cyklicznej audycji katolickiej „Droga”. W latach 2009-2011 redaktor naczelny Radia Katowice SA., od 2011 do 2015 Szef Anteny Polskiego Radia Katowice. Aktualnie Dyrektor d.s. programowych Rozgłośni.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC