TUS Trening Umiejętności Społecznych

Opis szkolenia

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. na zamówinie dla minimun 10-osobowej grupy. Dosotosowujemy termin i program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Koszt szkolenia: 450 zł 

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

 

Opis szkolenia:


Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia zajęć treningów umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania. Szkolenie prowadzone jest w wykorzystaniem różnym form i metod, m.in.: wykładu, ćwiczeń praktycznych indywidualnych i grupowych, analizy przypadków, dyskusji. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym.

 

 

Uczestnicy:


Adresatami szkolenia są nauczyciele zatrudnieni w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci, terapeuci SI, logopedzi oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi i pragnące poszerzyć własny warsztat pracy.

 

 

Cele szkolenia:


Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z  dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania - zapoznanie z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina,  - zapoznanie z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

 

 

Atuty szkolenia:


 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • zajęcia w formie wykładów i prezentacji, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi
 • zajęcia prowadzone przez terapeutę i trenera TUS SST z wieloletnim doświadczeniem
 • nabycie umiejętności prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
 • tematyka szkolenia zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006, poz. 943) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2014, poz. 1752)

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • zna różne metody nauczania umiejętności społecznych
 • potrafi planować zajęcia TUS-u
 • organizuje i prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • zna strategie rozwijania umiejętności społecznych
 • dostosowuje strategie postępowań do zachować niepożądanych w trakcie treningu
 • zna założenia pracy grupowej wg. A. Goldsteina, zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć
 • tworzy programy i prowadzi treningi umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum  autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania
 • stosuje różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny
 • potrafi współpracować i komunikować się z podopiecznym oraz jego rodzimą

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych:
  • kompetencje społecznie – rozważania terminologiczne.
  • dlaczego należy rozwijać kompetencje społeczne?
 2. Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych.
 3. Kompetencje prowadzącego trening umiejętności społecznych.
 4. Podstawowe założenia treningu umiejętności społecznych wg. Arnolda Goldsteina.
 5. Model kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina.
 6. Ogólne zasady prowadzenia treningu umiejętności społecznych:
  • liczba trenerów
  • liczba uczestników i zasady doboru grupy
  • częstotliwość sesji
  • czas trwania sesji.
 7. Podstawowe narzędzia treningów umiejętności społecznych.
 8. Kształtowanie motywacji
  •  zasady doboru systemów motywacji
  • pomoce dydaktyczne wykorzystywane w celu wzmacniania instrukcji słownych.
 9. Techniki wykorzystywane w treningu umiejętności społecznych: trening percepcji społecznej.
 10. Trening podejmowania roli innych ludzi.
 11. Trening analizowania sytuacji społecznej.
 12. Komunikacja interpersonalna. Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna.
 13. Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.
 14. Trening komunikacji werbalnej.
 15. Trening autoprezentacji.
 16. Modelowa struktura sesji treningu umiejętności społecznych.
 17. Warsztat: ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (scenki, symulacje, burze mózgów).
 18. Egzamin.

 

 

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 450 zł 

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

 

Prowadzący

 

Trener:


mgr Marta Ir – wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, terapeuta, pedagog specjalny z długoletnim stażem pracy pedagogicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST (Treningu Umiejętności Społecznych), Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC