Wprowadzenie do pedagogiki Montessori

Opis kierunku

 

 

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Termin i program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

Koszt szkolenia: 370 zł

 

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

Szkolenie realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Montessori Bez Granic

 

 

Opis szkolenia:


Tematyka szkolenia dotyczy głównie dzieci w wieku 2,5-6 lat, natomiast wiele inspiracji można wykorzystać w pracy z dziećmi starszymi. Poznanie procesu rozwoju dziecka w przedszkolu jest niezwykle ważne dla nauczycieli wczesnoszkolnych, aby zrozumieć ciągłość rozwoju dziecka na przestrzeni lat. Ważne jest przygotowanie dzieci do tego co dalej, ale równie znaczące jest zrozumienie skąd przychodzą. Niezwykłym doświadczeniem i jednocześnie wyzwaniem dla nauczyciela wczesnoszkolnego jest powitanie w klasie dziecka po przedszkolu Montessori. Warsztat będzie idealnym wprowadzeniem w zrozumienie funkcjonowania dziecka w metodzie Montessori.

 

 

Uczestnicy:


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów planujących podjąć pracę w palcówkach wykorzystujących w procesie nauczania metodę Montessori, osób zatrudnionych w tego typu placówkach chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metody Montessori, jak również wszystkich osób zainteresowanych tego rodzaju pedagogiką.

 

 

Cele szkolenia:


Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z podstawowymi informacjami z zakresu teorii pedagogiki Montessori, sylwetką Marii Montessori oraz jej odkryciami na temat rozwoju dziecka. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w zakresie planowania zajęć i pracy w systemie pedagogicznym Marii Montessori w przedszkolach.

 

 

Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne):


Uczestnik:

  • zna i rozumie podstawy teorii pedagogiki Montessori

  • zna rolę dorosłego i przygotowanego otoczenia według zasad Montessori

  • wie jakie są założenia prezentacji prac dziecku i na czym polega rola materiałów edukacyjnych z zakresu: życia codziennego,sensoryki, matematyki, języka i przyrody

  • wie jak wygląda dzień w przedszkolu Montessori

  • zna rolę zajęć plastyczno-muzycznych

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia:

 

1.Filozofia i podstawowe myśli Marii Montessori

2. Przedstawienie podstaw założeń pedagogiki Marii Montessori ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty pracy w klasie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

3.Rola dorosłego i przygotowanego otoczenia według zasad Montessori.

4. Podstawowe założenia prezentacji prac dziecku i na czym polega rola materiałów edukacyjnych z zakresu:

  • Życia codzienne
  • Senoryka
  • Matematyka
  • Język
  • Przyroda

5. Dzień w przedszkolu Montessori

6. Rola zajęć plastyczno- muzycznych (sztuka).

 

 

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia:

370 zł 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Prowadzący

 Dominika Izdebska

Pracuje jako nauczyciel Montessori w grupach przedszkolnych  3-6 lat. Od 17 lat prowadzi anglojęzyczne przedszkole w  Warszawie i Konstancinie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami w celu propagowanie metody i filozofii Montessori. Przewodnicząca i jedna z założycielek Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek Association Montessori Internationale, Polska Rada Montessori. Od wielu lat prowadzi warsztaty i wykłady na temat pedagogiki Montessori, jest również wykładowcą International Conferences organizowane przez Polski Instytut Montessori

  

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC