Profesjonalna obsługa klienta, z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego

Opis szkolenia

 

 

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Termin i program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

 

Opis i cele szkolenia:


Podczas szkolenia słuchacze nabędą w wiedzę i umiejętności pozwalające na podniesienie poziomu jakości obsługi klientów, nawiązywania prawidłowych relacji z klientami oraz budowania dobrego wizerunku miejsca pracy. Dowiedzą się jak wyglądają standardy obsługi klienta, w tym specyfika rozmów telefonicznych i osobistych. Poznają metody i techniki obsługi klienta w codziennej pracy, jak i w przypadku obsługi trudnego klienta.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do kierowników i menadżerów, właścicieli firm, handlowców, pracowników administracji oraz wszystkich osób, które w swojej pracy mają kontakt z klientem zewnętrznym.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

Program szkolenia

 

 

Zakres tematyczny szkolenia (8h dydaktycznych):


 1. Charakterystyka klientów.
 2. Potrzeby klientów.
 3. Obsługa klienta a wizerunek miejsca pracy.
 4. Pierwsze wrażenie. Nawiązanie kontaktu z klientem
 5. Zasady komunikacji osobistej z klientem.
 6. Efektywna obsługa telefoniczna.
 7. Zasady komunikacji mailowej
 8. Sytuacje trudne podczas obsługi telefonicznej.
 9. Czego unikać w kontakcie osobistym i telefonicznym z klientem?
 10. Jak radzić sobie ze stresem podczas obsługi klienta?
 11. Asertywność podczas obsługi klienta.
 12. Obsługa klienta trudnego (w tym m.in. typy klienta trudnego, metody i techniki w obsłudze klienta trudnego).
 13. Najczęstsze błędy w procesie obsługi klienta.

 

 

* W przypadku szkolenia zamkniętego program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

 

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia: 300 zł

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC