Program bezpłatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy we współpracy z ZUS (edycja 2019)

Opis

 

 

Akademia WSB zaprasza na bezpłatne szkolenia i seminaria z zakresu BHP w ramach prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prewencji wypadkowej.

 

Szkolenia i seminaria mają na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy  i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu/seminarium?

 

  • Każdy uczestnik szkoleń i seminariów otrzymuje: materiały szkoleniowe w formie skryptu lub płyty CD/DVD, zawierające omawiane zagadnienia prezentowane podczas szkolenia/seminarium, w tym w szczególności aktualne uregulowania prawne.
  • Każdy uczestnik szkolenia/seminarium otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia/seminarium zawierający: imię i nazwisko uczestnika, termin oraz nazwę szkolenia, ilość przeprowadzonych godzin szkolenia i jego zakres tematyczny.
  • Podczas szkoleń uczestnicy mają do dyspozycji napoje tj.: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana.

 

 

 

Szkolenia kierowane są do:

 

1. Pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenie kierowane jest do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 16 (szkolenie dwudniowe)

 

Szkolenia dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

 

2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie kierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób)

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 8 (szkolenie jednodniowe)

 

Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych

 

 

 

3. Uczniów szkół średnich i studentów 

Szkolenie kierowane jest do uczniów szkół średnich i studentów wchodzący na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych i pomocy przedlekarskiej

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 5 (szkolenie jednodniowe)

 

Szkolenia dla uczniów szkół średnich i studentów 

 

 

 

 

Seminaria kierowane są do:


  • pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochowowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz edukacja;
     
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób);
     
  • uczniów szkół średnich i studentów wchodzący na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.

 

W trakcie seminarium odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 5 (seminarium jednodniowe)
 

Seminarium z zakresu prewencji wypadkowej 

Kursy