Chief Happiness Officer

Opis szkolenia

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie dla grup. Dostosowujemy wówczas program i termin szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia Chief Happiness Officer w formule online

 

 

Koszt szkolenia: 

600 zł

 

 

ZOSTAŃ CHIEF HAPPINESS OFFICEREM

Zapraszamy na 1 - dniowy warsztat z Katarzyną Kern

 

Opis szkolenia:

Badania ostatnich lat wyraźnie pokazują, że szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni, produktywni, zaangażowani, mniej chorują i jeszcze długo można by wymieniać, bo lista pozytywnych korelacji zarówno dla pracodawcy jak i pracownika jest długa. Temat Szczęścia w Pracy/Happiness at Work, choć nowy na polskim rynku, za granicą od kilku lat jest istotnym trendem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie interaktywnych warsztatów uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z interesującymi wynikami badań i odkryć z zakresu psychologii pozytywnej i neuronauki, wraz z przełożeniem wniosków z nich płynących na praktyczne działania jakie warto podjąć w obszarze HR i zarządzania. Warsztaty obfitują w wiele praktycznych przykładów i wdrożonych z sukcesem pomysłów w zakresie szczęścia w pracy w firmach z całego świata.  Inspiracji i praktycznych narzędzi dostarczy również część warsztatu poświęcona tworzeniu roli Happiness Managera we współczesnych organizacjach, a także techniki  i narzędzia jakie warto wdrażać, aby tworzyć szczęśliwsze miejsca pracy. Nie zabraknie wymiany doświadczeń i networkingu, a także doświadczenia technik facylitacyjnych. Szkolenie jest podstawowym szkoleniem happinessowym dajacym podstawy merytoryczne oraz narzędzia do tego aby pracować z organizacjami w zakresie happiness at work

 

 

 

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do osób, które odpowiadają w swoim miejscu pracy za warunki pracy i komfort pracowników, do menadżerów, kadry kierowniczej, osób przygotowujących się do podjęcia funkcji Menadżera ds. szczęścia pracowników oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tą tematyką.

 

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wyników badań i odkryć z zakresu psychologii pozytywnej i nauronauki oraz zdobędą umiejętność przełożenia tej wiedzy na praktyczne działania w zakresie szczęścia pracowników. Poznają model Khanemana oraz przykłady najlepszych praktyk z tego zakresu. Zdobędą również umiejętność posługiwania się technikami i narzędziami Happiness Menagera, dzięki którym będą w staniem budować szczęśliwe zespoły, zwiększać zaangażowanie i produktywność, a także kreatywność działania pracowników. Będą potrafili opracować własny plan działania w zakresie Happiness at Work. Uczestnicy dostrzegać będą również potrzebę ciągłego samokształcenia i doskonalenia.

 

 

 

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • posiada wiedzę dotyczącą wyników badań i odkryć z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki oraz przekłada je na działania praktyczne
 • zna obszary działań w zakresie szczęścia w miejscu pracy
 • zna zalety i korzyści płynące z podnoszenia poziomu szczęścia pracowników
 • wie na czym polega rola menadżera szczęścia
 • zna przykłady dobrych praktyk działań Menadżerów Szczęścia z różnych krajów
 • potrafi tworzyć szczęśliwe zespoły i budować w nich zaufanie
 • stosuje techniki i narzędzia służące podnoszeniu poziomu szczęścia pracowników
 • potrafi pokonać trudności i błędy pojawiające się przy wdrażaniu
 • potrafi wypracować własny plan działania w zakresie zarządzania szczęściem pracowników
 • potrafi umiejętnie prowadzić rozmowy z pracownikami
 • potrafi tworzyć pozytywny nastrój
 • dostrzega potrzebę ciągłego samokształcenia i doskonalenia

 

 

W cenie:

 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały dla uczestników
 • przerwa kawowa

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Program szkolenia

 

Szczegółowy program warsztatów:

Moduł I

 • Czym jest szczęście i co czyni nas szczęśliwymi
 • Koncepcja Szczęścia w Pracy w oparciu o wyniki badań naukowych
 • Dlaczego to działa - model Khanemana
 • Przykłady najlepszych praktyk z tego zakresu

Moduł II

 • Fundamenty Szczęśliwych Organizacji
 • Korzyści z transformowania organizacji w kierunku szczęśliwszych
 • Wyzwania związane z tematem Szczęścia w Pracy
 • 4 obszary działań w zakresie szczęścia w pracy wraz z przykładami businessowymi

Moduł III

 • Szczęście w pracy na poziomie indywidualnym
 • Szczęśliwy Lider / Leading with Happiness
 • Jak tworzyć szczęśliwe zespoły?
 • Szczęście wpisane w kulturę organizacyjną

Moduł IV

 • Na czym polega rola Happiness Managera
 • Techniki i narzędzia Happiness Managera
 • Pokonywanie częstych trudności i błędów we wdrażaniu Szczęścia w Organizacjach
 • Przykłady dobrych praktyk działań od Chief Happiness Officerów z różnych zakątków świata
 • Wypracowanie własnego planu działania w zakresie Happiness at Work

 

 

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia: 600 zł 

 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

Prowadzący

Trener:

 

Katarzyna Kern pierwszy polski, certyfikowany Chief Happiness Officer, partner międzynarodowej firmy Woohoo Inc, zajmującej się tematem Happiness at Work od 15 i doradzającej m. in. firmie Lego, IKEA, IBM, BP, GSK. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma Chief Happiness Officerami z różnych krajów, tworząc razem społeczność, której celem jest tworzenie szczęśliwszych miejsc pracy. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Certyfikowany facylitator oraz absolwentka kanadyjskiej Szkoły „The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją ICF). Posiada 17 letnie doświadczenie w biznesie, pracując w rolach Dyrektora HR w międzynarodowych i polskich organizacjach, między innymi w branżach: hotelarstwo i turystyka, outsourcing, IT, retail. W swoich rolach współpracowała z liderami i z najwyższą kadrą managerską tworząc i egzekwując strategię personalną, odpowiadając za rozwój pracowników i liderów, zarządzając talentami, kreując angażującą kulturę organizacyjną oraz tworząc dział HR partnerujący z biznesem. Laureatka nagrody Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce przyznawanej przez Great Place to Work Institute. Obecnie prowadzi własną działalność jako Konsultant HR i Happiness at Work, Executive Coach, Facylitator i Trener. Jest również inicjatorem i autorem Szkoły HR Business Partner - Happiness at Work. Prowadzi liczne warsztaty rozwojowe w zakresie Szczęścia w Życiu i Pracy, a także bierze udział w konferencjach w kraju i za granicą, jako uczestnik i prelegent.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC