Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie

Opis szkolenia

 

 

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Termin i program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

 

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu planowania własnej pracy oraz zarządzania własnym czasem. Podczas szkolenia słuchacze poznają narzędzia niezbędne do prawidłowego sporządzania planu pracy oraz sposoby oszczędności czasu i własnej energii. Ponadto w czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość kształtować własne umiejętności określania priorytetów oraz samomotywacji.

 

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do menadżerów, dyrektorów, kierowników oraz pracowników zatrudnionych m.in. na stanowiskach związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, zarządzających zespołami, pracowników współpracujących ze sobą działów oraz wszystkich osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

Program szkolenia

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zarządzanie sobą w czasie czy zarządzanie czasem?
 2. Autodiagnoza - moje słabe i mocne strony w zarządzaniu czasem.
 3. Motywacja.
 4. Cele i priorytety.
 5. Zasady ustalania priorytetów – metoda SMART.
 6. Planowanie krótko- i długoterminowe.
 7. Delegowanie zadań.
 8. Stracony czas - przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie.
 9. Odpoczynek i higiena pracy.
 10. Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.
 11. Podstawowe zasady zarządzania czasem.

 

 

* W przypadku szkolenia zamkniętego program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 300 zł

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC