Techniki negocjacji

Opis szkolenia

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


 

Opis szkolenia:


Szef zespołu, menadżer, kierownik, prawnik, nauczyciel… Niezależnie jaki zawód pełnimy większość naszego dnia pochłania prowadzenie różnego rodzaju rozmów o charakterze uzgadniania stanowiska czyli – NEGOCJACJE. Mogą one odbywać się podczas oficjalnych spotkań lub też mogą być nieformalną wymianą uwag pomiędzy dwojgiem ludzi. W obu przypadkach doskonałe opanowanie umiejętności negocjacyjnych jest podstawowym warunkiem sukcesu.

Negocjacje uważa się za najlepszy sposób rozładowywania napięć w kontaktach interpersonalnych. Nie przynoszą on tylu ujemnych konsekwencji co walka czy uległość, a w miarę możliwości uwzględniają interesy stron konfliktu. Strony dopasowują się do istniejących warunków, szacują siły własne i partnera oraz oceniają stopień wzajemnego zaufania. Wszyscy ci, którzy pragną uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie twierdzą, że biorą udział w negocjowaniu.

Uczestnictwo w proponowanym szkoleniu pomoże poznać zasady skutecznych negocjacji ale przede wszystkim pozwoli przećwiczyć jak stać się sprawnym negocjatorem w praktyce. Udział w tych zajęciach pomoże uczestnikom nabyć pewności siebie i zwiększyć własną skuteczność w roli negocjatora budującego długotrwałe relacje z innymi.


 

 

Cele szkolenia:


 • Rozwój  umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.
 • Zrozumienie zasad efektywnie przygotowywanych i planowanych negocjacji.
 • Poznanie strategii i technik negocjacji.
 • Poznanie ram negocjacji win-win.
 • Poznanie „blefów” i technik manipulacji, które wciąż są stosowana w niektórych obszarach negocjacji.
 • Zrozumienie założeń i metod tworzenia BATNY.
 • Zrozumienie genezy i sposobów radzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi.

 


 

Efekty szkolenia:


Wiedza. Uczestnik:  

 • zna istotę rozmów o charakterze negocjacji,
 • posiada wiedzę z zakresu strategii i technik negocjacji,
 • rozumie znaczenie budowania skutecznych relacji międzyludzkich,
 • zna postawy i cele negocjacyjne.
   

Umiejętności. Uczestnik:

 • potrafi  określić optymalne warunki negocjacyjne (szanse, możliwości, czas),
 • jest komunikatywny w rozmowach, potrafi czynnie słuchać,
 • jest zorientowany w zasadach savoir vivre w biznesie i podstawowych czynnikach wpływu społecznego.
   

Kompetencje społeczne. Uczestnik:

 • jest otwarty na rzeczowe negocjacje w biznesie.
 • jest świadomy koniczności budowania własnych doświadczeń negocjacyjnych w oparciu o analizę i refleksje przebytych rozmów.

 


 

Atuty szkolenia:


 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Warsztatowy charakter szkolenia
 • Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników: mini wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacje multimedialne, dyskusje i analizy studium przypadku.
 • Optymalna konstrukcja programu szkolenia – kompendium wiedzy na temat negocjacji przydatnej zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.

 

Maksymalna liczba uczestników : 25

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

 

Program

 

 

Program szkolenia:


Sesja I   Istota negocjacji.

 • Pojęcie negocjacji,
 • Typy negocjacji.
 • Fazy negocjacji.
 • Planowanie negocjacji.
 • Taktyki negocjacyjne.

 

Sesja II   Skuteczna komunikacja –siła negocjacji.

 • Efektywne porozumiewanie się – sztuka negocjacji WIN-WIN.
 • Konflikt – geneza i sposoby podejścia.
 • Dobór i układ słów.
 • Sztuka zadawania pytań.
 • Aktywne słuchanie podczas rozmowy.

 

Sesja III   Mowa ciała w negocjacjach czyli sztuka pozytywnej autoprezentacji.

 • Rola pierwszego wrażenia - zasady budowania dobrego kontaktu z klientem/partnerem negocjacyjnym.
 • Jak mówić, aby być przekonującym i zdobyć zaufanie partnera negocjacyjnego.
 • Savoir vivre w sytuacjach negocjacyjnych.

 

Sesja IV   Negocjator – portret psychologiczny.

 • Określanie indywidualnego stylu negocjacyjnego uczestników.
 • Określanie mocnych i słabych stron jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne uczestników (w oparciu o typologię osobowości C. G. Junga)
 • Praca nad uświadamianiem sobie własnych emocji towarzyszących negocjacjom.

Opłaty

350 zł


 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Prowadzący

 

Trener:


dr Edyta Nowak-Żółty,  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie.

Nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC