Zarządzanie zespołem pracowniczym

Opis szkolenia

 

 

 

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Termin i program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

 

Szkolenie 2-dniowe (14h dydaktycznych)

 

 

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposób rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy.

 

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do menadżerów, dyrektorów, kierowników i wszystkich osób zarządzających pracownikami, a także do osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych.

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

Program szkolenia

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Budowanie zespołu.
 2. Role w zespole.
 3. Cele i zasady tworzenia opisów stanowisk.
 4. Zasady pracy zespołowej.
 5. Komunikacja w zespole - werbalna i niewerbalna.
 6. Najczęstsze błędy w pracy zespołu.
 7. Sytuacje konfliktowe w zespole.
 8. Narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie zespołem.
 9. Motywowanie zespołu.
 10. Rekrutacja i selekcja pracowników.
 11. Wdrożenie pracownika – proces adaptacyjny.
 12. Szkolenia pracownicze.
 13. Rozwój zawodowy i awans pracownika.
 14. Ocena pracownika – motywowanie przez ocenianie.
 15. Coachingowe narzędzia wspierające właściwy rozwój zespołu.

 

 

* W przypadku szkolenia zamkniętego program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 450 zł

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC