Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

Opis szkolenia

 

 

 

Koszt szkolenia: 1100 zł

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

Opis i cel szkolenia:


 

Szkolenie prowadone będzie w oparciu o prezentacje multimedialne przedstawiane przez wykładowców oraz zajęcia warsztatowe. Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji w zakresie funkcjonowania oraz wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem (MMS), który jest obowiązkowym systemem w transporcie kolejowym dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie.

 

 

Uczestnicy:


Podmioty działające na rynku kolejowym, w szczególności przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.


 

Efekty:


 

  • Zdobycie wiedzy w zakresie wymagań prawnych systemu zarządzania utrzymaniem (MMS), który jest obowiązkowym systemem w transporcie kolejowym dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagony towarowe.
  • Zdobycie umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) oraz procesu zarządzania ryzykiem i audytowania systemów.
  • Zdobycie kompetencji w zakresie wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem (MMS) oraz zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym.

 

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

Program szkolenia

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:


  1. Wymagania prawne w zakresie systemu zarządzania utrzymaniem
  2. Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  3. Proces zarządzania ryzykiem oraz oceny znaczenia zmiany
  4. Podstawy audytowania systemów zarządzania wraz z ćwiczeniami
  5. Egzamin

 

 

 

Opłaty

 

 

 

Koszt szkolenia: 1100 zł

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

 

 

 

Prowadzący

 

 

Prowadzący:


 

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - kierownik Katedry Transportu i Informatyki w Akademii WSB. Posiada tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie transportu, budowa i eksploatacja maszyn. Od lat pomaga wdrażać systemy zarządzania utrzymaniem i bezpieczeństwem. Zajmuje się propagowaniem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Prowadzi szkolenia w zakresie procesów oceny znaczenia zmiany oraz zarządzania ryzykiem. Szkoli w zakresie transportu kolejowego ponad 25 lat oraz w zakresie systemów zarządzania utrzymaniem od początku ich wprowadzenia na rynek kolejowy t.j. od 2008 roku.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik -  pracownikiem Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Posiada tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie transportu. Wdrażała oraz konsultowała systemy zarządzania utrzymaniem oraz bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Prowadzi szkolenia w zakresie procesów oceny znaczenia zmiany oraz zarządzania ryzykiem. W zakresie transportu kolejowego szkoli od ponad 20 lat, a w zakresie systemów zarządzania utrzymaniem od początku ich wprowadzenia na rynek kolejowy t.j. od 2008 roku.

dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak - pracownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Posiada tytuł doktora w dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn. Ukończyła studia magisterskie w specjalności eksploatacja pojazdów szynowych.Wdrażała oraz konsultowała systemy zarządzania utrzymaniem oraz bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Prowadzi szkolenia w zakresie procesów oceny znaczenia zmiany oraz zarządzania ryzykiem. W zakresie transportu kolejowego szkoli od 8 lat, a w zakresie systemów zarządzania utrzymaniem od 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC