Etyka w biznesie - "Dress code w pracy"

Opis szkolenia

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program, termin i miejsce szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

Opis szkolenia:


Umiejętność budowania własnego wizerunku i wiarygodności jest kluczowym elementem sukcesu zawodowego. Znajomość standardów dress code’u jest istotną wartością w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych zarówno w kontaktach zawodowych, jak i prywatnych. Szkolenie w przystępny sposób przybliży uczestnikom podstawowe kroki, których podjęcie pozwala kreować profesjonalny wizerunek.

 

 

Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi etyki w przedsiębiorstwie i etyki zawodowej pracownika publicznego. Uczestnicy dowiedzą się również czym jest dress code i dlaczego jest ważny. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu stosowania dress code’u oraz z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zapoznani zostaną z podstawowymi wartościami etycznymi w biznesie globalnym, a także etycznym modelem decyzyjnym. Słuchacze nabędą  wiedzę z zakresu kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, w tym wiedzę dotyczącą modelu przywództwa. Poznają również podstawowe zasady budowania etycznej komunikacji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są najczęstsze błędy w zawodowych stylizacjach i jak ich unikać. Dokonają samooceny własnego dress code oraz odkryją swoje mocne i słabe strony w jego procesie. Uczestnicy nabędą umiejętność świadomego ubierania się i kreowania własnego stylu oraz stosowania ubioru jako narzędzia komunikacji. Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć także umiejętność budowania własnego wizerunku, a także wizerunku firmy, instytucji, w której pracuje. Ponadto uczestnicy nabędą kompetencje społeczne w zakresie doboru ubioru i dostosowania zachowania do sytuacji, w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej z uwzględnieniem zdobytej wiedzy, a także w zakresie samokształcenia i ciągłego doskonalenia.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w codziennej pracy muszą prezentować nienaganny dress code oraz wszystkich tych, którzy pragną zadbać o własny wizerunek w kontaktach z innymi ludźmi. W szczególności do kierowników i menadżerów, właścicieli firm, handlowców oraz pracowników administracji.

 

 

Atuty szkolenia:


 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Praktyczne zajęcia warsztatowe
 • Zajęcia prowadzone przez trenera z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem
 • Fachowe odpowiedzi na rzeczywiste problemy
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Nabycie umiejętności stosowania ubioru jako narzędzia komunikacji
 • Nabycie umiejętności łatwego osiągania celów zawodowych i osobistych
 • Nabycie umiejętności unikania sytuacji kłopotliwych i niekomfortowych

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • Posiada wiedzę z zakresu etyki w przedsiębiorstwie i etyki zawodowej urzędnika publicznego
 • Posiada wiedzę z zakresu dress code’u
 • Posiada wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Potrafi świadomie się ubierać i kreować własny styl
 • Potrafi budować własny wizerunek poprzez odpowiedni dobór stroju
 • Potrafi budować profesjonalny wizerunek firmy, instytucji
 • Dostosowuje ubiór i zachowanie do sytuacji
 • Komunikuje się z uwzględnieniem zdobytej wiedzy
 • Docenia potrzebę ciągłego samokształcenia i doskonalenia

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 
 
 

 

 

 

Program

 

 

Program szkolenia (8h dydaktycznych):


Wstęp

 

moduł I: „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto” – o etyce w paru słowach
1. Etycznie w pracy - czyli jak?

 • wartości osobiste, podstawowe wartości etyczne w biznesie globalnym
 • etyka przedsiębiorstwa
 • etyka zawodowa urzędnika publicznego

2. Kodeks etyczny przedsiębiorstwa:

 • modele przywództwa (kierowanie niemoralne, amoralne, moralne) i ich ocena
 • zachowania etyczne, zachowania nieetyczne w biznesie globalnym + indywidualne zachowania pracowników

3. Etyczny model decyzyjny – czym jest i jak go z powodzeniem stosować w codziennej pracy
4. Etyka jako klucz do zrównoważonego biznesu, decydujący o sukcesie lub porażce organizacji w perspektywie długofalowej:

 • dynamiczna etyka biznesu - korzyści płynące z etycznego sposobu działania profesjonalnego: motywacja pracowników, zaufanie klientów, kontrahentów i współpracowników
 • troska o potrzeby klientów, troska o pracowników → szacunek społeczny,
 • „Społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • konkursy „Fair Play”


moduł II: „Etyczna komunikacja” czyli jak porozumiewać się z innymi w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi realizując własne cele
1. Komunikacja werbalna w ujęciu warsztatowym – narzędzia pomocne w budowaniu pożądanych wypowiedzi (ze szczególnym naciskiem na emisję głosu z pominięciem treści wypowiedzi)
2. Komunikacja werbalna w ujęciu praktycznym – konstruowanie wartościowych etycznie sformułowań:

 • komunikat JA/komunikat TY – etyczne sposoby na udzielanie informacji zwrotnej
 •  język korzyści (język perswazyjny) – budowa komunikatu, dzięki któremu zrealizujesz cele własne i zaspokoisz potrzeby współrozmówcy
 • elevator pitch – w jaki sposób winda może stać się Twoim sprzymierzeńcem w budowaniu etycznych relacji?

3. Scenariusz etycznej rozmowy autoprezentacyjnej
4. Język jako narzędzie – podstawowe zasady budowania etycznej komunikacji:

 • zasada podmiotowości uczestników dialogu
 • zasada prawdy, uczciwości
 • zasada obiektywizmu
 • zasada otwartości, szacunku i tolerancji
 • zasada dobra odbiorcy
 • zasada poprawności językowej

5. Nieetyczne zachowania językowe
6. Budowanie własnego autorytetu komunikacyjnego etycznego pracownika/współpracownika/przełożonego

moduł III: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” czyli kreowanie pożądanego wizerunku profesjonalnego
1. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała jako główny determinant postrzegania Ciebie przez innych (gesty, mimika, kontakt wzrokowy, postawa ciała, wygląd, zapach)
2. Kreowanie pożądanego wizerunku profesjonalnego w najprostszy możliwy sposób – za pomocą ubioru:

 • obowiązujące zasady dress-code z naciskiem na style profesjonalne
 • podprogowe znaczenie kolorów
 • dobór odpowiedniego stroju służbowego wspomagającego osiągnięcie planowanego celu

3. Subtelne techniki wywierania wpływu społecznego możliwe do zastosowania w bezpośrednim kontakcie – wypracowanie służbowego dress code w odpowiedzi na oczekiwania społeczne
4. Budowanie własnego wizerunku i autorytetu z zastosowaniem zasad etycznych na poziomie wartości, przekonań i tożsamości własnej – Twoja marka osobista

 

Podsumowanie szkolenia (sesja Q&A, sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych + wnioski uczestników możliwe do zastosowania w pracy od razu po szkoleniu)

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 400 złING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

Prowadzący

 

Trener:


Aneta Gawlas – coach i trener biznesu z bogata praktyką zawodową, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu Brainstorm Group, kursu European Business Trainer&Coaching Clinic (Corporate Coach U), z wykształcenia padagog. Propagatorka lifelong learning – idei promującej edukację przez całe życie. Ceniona przez uczestników za praktyczne podejście, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień. Jak sama mówi o sobie: jej zadaniem jest pomoc innym w realizacji ich celów – wyposaża ich w niezbędną wiedzę i narzędzia oraz motywuje do osiągania założeń. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji miękkich pracowników każdego szczebla. Od 2015r. wykładowca na uczelniach wyższych w Bielsku-Białej, Katowicach i Żorach.

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC