Radzenie sobie ze stresem życiowym i zawodowym

Opis szkolenia

 

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Termin i program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

 

 

Opis i cele szkolenia:


Umiejętność radzenia sobie ze stresem i zachowanie wewnętrznej równowagi to jedna z najbardziej pożądanych sprawności życiowych, zważywszy na oszałamiające tempo funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest stres, nabędą umiejętność identyfikacji i skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz unikania jego szkodliwych następstw. Słuchacze nabędą również umiejętność wykorzystywania motywującej siły stresu do realizacji celów zawodowych.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do kierownictwa oraz pracowników urzędów i instytucji, a w szczególności do osób narażonych na stres związany ze stałym kontaktem z innymi osobami.

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

Program szkolenia

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Źródła i rodzaje stresu.
  2. Fizjologiczne, psychiczne i behawioralne oznaki stresu.
  3. Typ osobowości a odczuwanie stresu.
  4. Przekonania stresotwórcze.
  5. Choroby psychosomatyczne.
  6. Samoświadomość– „Jak stres wpływa na mnie?”
  7. Sposoby radzenia sobie ze stresem i łagodzenia jego skutków (m.in. techniki umysłowe, automotywacyjne, ćwiczenia oddechowe, trening relaksacji neuromięśniowej).
  8. Asertywność a stres w pracy (postawa uległa, asertywna, agresywna).

 

* W przypadku szkolenia zamkniętego program szkolenia dostosowujemy do potrzeb Zamawiającego.

Opłaty

 

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC