Promocje dla kandydatów

Rozpoczynając studia I lub II stopnia w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie i studiuj taniej.

 

Bonifikata IM WCZEŚNIEJ TYM TANIEJ - studia I stopnia niestacjonarne

 

Im wcześniej zarejestrujesz się online i złożysz dokumenty - tym promocja jest wyższa!

 

Bonifikaty

Wpisowe

Bonifikata

Łączna bonifikata

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy;

0 zł

do
500 zł

do
900 zł

Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB (do 15 kwietnia Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej), bądź równocześnie podejmują naukę – należy przedstawić stosowny dokument;

0 zł
400 zł

do
500 zł

do
900 zł

Dzieci absolwentów Akademii WSB (należy przedstawić dyplom ukonczenia studiów lub świadectwo studiów podyplomowych rodzica);

0 zł
400 zł

do
500 zł

do
900 zł

Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument.

0 zł
400 zł

do
500 zł

do
900 zł

 Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej

0 zł
400 zł
do
500 zł
do
500 zł

 

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

 

Bonifikata specjalna - studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1200 zł

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1250 zł dla kandydatów rozpoczynających studia II stopnia na wszystkich kierunkach w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

STUDIA DZIENNE

Rozpocznij dofinansowane dzienne studia  w ramach programu „Wsparcie na starcie – za Twoje studia płaci pracodawca”. W ramach projektu czesne na I roku studiów wynosi TYLKO 150 zł miesięcznie! Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! Pamiętaj promocja obowiązuje tylko do 
31 października po tym terminie obowiązuje cena regularna. Na kierunku Kosmetologia bonifikata dotyczy tylko I semestru.

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej RodzinyUlga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Zniżki dla osób z niepełnosprawnościami

 

- Specjalny Fundusz Stypendialny Akademii WSB - studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z uczelnianego systemu pomocy materialnej. Wśród programów stypendialnych oferowanych przez Uczelnię wyróżniamy między innymi stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, specjalny System Stypendiów Naukowych Akademii WSB oraz zapomogi. Stypendia adresowane są do studentów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Stypendium przysługuje już od pierwszego semestru studiów i można korzystać z niego przez cały okres kształcenia. 

 

- Bonifikata Akademii WSB dla osób z niepełnosprawnościami w wysokości 100 zł (semestr).

 

- Program "AKTYWNY SAMORZĄD" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który m.in. umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów czesnego za okres kształcenia.  

 

Więcej informacji na stronie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych.

 

Uwaga - promocje nie łączą się. Wybierz najkorzystniejszą dla siebie.

 

Zapoznaj się
z informatorem

Studiów: inżynierskich, licencjackich, magisterskich

Sprawdź szczegóły