Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie | Cieszyn

Opis specjalności

Wybierz studia przygotowane z myślą o ludziach myślących praktycznie, którym zależy na:

 

- nowoczesnej, aktualnej wiedzy,

- praktycznych umiejętnościach,

- studiach łączących wiedzę z wielu dziedzin,

- studiach we współpracy z firmami i instytucjami,

- uczelni, na której student jest najważniejszy,

- wspaniałej atmosferze przyjaźni i koleżeństwa.

 

Studia łączące zarządzanie, finanse i rachunkowość

 

Profesjonalny Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego oraz wykazuje się znajomością systemów informatycznych.

Specjalność wyróżnia się praktycznym charakterem. Program studiów koncentruje się na praktycznych umiejętnościach menedżera finansowego lub księgowych.

 

Absolwent specjalności Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie posiada wiedzę z zakresu:

 

 • rachunkowości w tym decyzyjnych modeli rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
 • zasad wyceny składników majątkowych i kapitałowych oraz pozycji wynikowych
 • regulacji prawnych i zasady dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych
 • budżetowania i controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
 • funkcjonowania rynków finansowych
 • procedur metod i narzędzia zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
 • zasad i metod analizy finansowej przedsiębiorstwa orazefektywności finansowej projektu inwestycyjnego
 • informatycznych systemów wykorzystywanych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • problemów związanych z ewidencją kosztów, ustalaniem wartości bilansowej i podatkowej aktywów i zobowiązań oraz kwot podatku dochodowego
 • wyceny składników majątkowych i kapitałowych

 

Absolwent specjalności Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie posiada umiejętności w zakresie:

 

 • oceny szans i zagrożeń wynikające z działalności przedsiębiorstwa na rynkach finansowych, wykorzystania instrumentów ograniczania ryzyka finansowego
 • oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • sporządzania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, analizy efektywności finansowej inwestycji
 • przygotowania budżet konkretnego przedsięwzięcia
 • wykorzystania wybranego informatycznego systemu księgowego oraz systemu wspomagania zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

 

Etyka

 

Absolwent specjalności Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie ma świadomość konieczności zachowania etycznej postawy podmiotu występującego na rynkach finansowych oraz jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe.

Praca

Absolwenci specjalności Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie mogą pracować jako analitycy finansowi, kierownicy/dyrektorzy działów finansowych, doradcy ds. inwestycji kapitałowych, a także księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych oraz w firmach doradztwa podatkowego.

Umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwolą na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwie, biurze rachunkowym, banku, instytucji państwowej i samorządowej, na stanowiskach: analityka finansowego, dyrektora finansowego, samodzielnego księgowego.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Opłaty

Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"Studia pełne wiedzy praktycznej!"

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC