Menedżer projektu | Cieszyn

Opis specjalności

Wybierz studia przygotowane z myślą o ludziach myślących praktycznie, którym zależy na:

 

- nowoczesnej, aktualnej wiedzy,

- praktycznych umiejętnościach,

- studiach łączących wiedzę z wielu dziedzin,

- studiach we współpracy z firmami i instytucjami,

- uczelni, na której student jest najważniejszy,

- wspaniałej atmosferze przyjaźni i koleżeństwa.

 

 

 

Firmy na całym świecie, w każdej branży, realizują zadania metodą projektową. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania projektem, dzięki którym Twoje działania będą realizowane szybciej, w terminie i co ważne – będą znacznie skuteczniejsze.

 

Cel

 

Celem studiów jest wykształcenie liderów zmian w organizacjach, którzy będą pełnili role kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów i członków zarządu.

Absolwenci specjalności Menedżer projektu będą dysponowali praktyczną wiedzą w zakresie poprawy wyników biznesowych swoich firm.

 

Absolwent specjalności Menedżer projektu posiada wiedzę z zakresu:

 

 • praktycznych zasad zarządzania projektem
 • metodyki zarządzania projektem: PRINCE 2, PKBok, Agile Management System
 • wyznaczania celów, definiowania projektu, określania struktury projektu
 • komunikowania i współpracy w zespole projektowym
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektem
 • procedur budżetowania projektów
 • metod oceny efektywności ekonomicznej projektów
 • zasad prowadzenia dokumentacji projektowej
 • istoty i rodzaju ryzyka w projekcie oraz metody i narzędzia jego ograniczania

 

Absolwent specjalności Menedżer projektu posiada umiejętności w zakresie:

 

 

 • projektowania i realizacji przedsięwzięć
 • skutecznego komunikowania się i współpracy w projektowej pracy zespołowej
 • doboru i wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie projektem
 • wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu metodyk zarządzania projektem
 • identyfikacji czynników ryzyka w zarządzaniu projektami oraz opracowania propozycji działań mających na celu ich ograniczanie
 • tworzenia budżetu projektu i oceny efektywności finansowej projektu
 • prowadzenia dokumentacji projektowej
 • profesjonalnego podejścia w procesie planowania, realizacji i kontroli projektu
 • wykorzystania sprawdzonych procedur zarządzania projektem.

Praca

Absolwent specjalności „menedżer projektu” jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów/kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania projektami, w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach.

Opłaty

Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 350 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"Studia pełne wiedzy praktycznej!"

 
SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC