Menedżer zasobów ludzkich | Cieszyn

Opis specjalności

Wybierz studia przygotowane z myślą o ludziach myślących praktycznie, którym zależy na:

- nowoczesnej, aktualnej wiedzy,

- praktycznych umiejętnościach,

- studiach łączących wiedzę z wielu dziedzin,

- studiach we współpracy z firmami i instytucjami,

- uczelni, na której student jest najważniejszy,

- wspaniałej atmosferze przyjaźni i koleżeństwa.

 

„Największą siłą i wartością w każdej firmie jest człowiek” Wybierz studia, które są wyjątkowym połączeniem wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadr i płac. 

 

Cel


Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu procesów zarządzania zasobami ludzkimi, kreowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania ludźmi w organizacji oraz wiedzy związanej z płacami i prawem pracy.

 

Kształcimy praktycznie


Specjalność realizowana we współpracy z czołowymi firmami zajmującymi się doradztwem personalnym w południowej Polsce. Doświadczeni dyrektorzy personalni przekazują studentom wiedzę i umiejętności jakich od specjalistów zajmujących się pracownikami wymagają pracodawcy.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • efektywnego zatrudniania i zarządzania zasobami ludzkimi
 • skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • zasad, instrumentów i narzędzi motywacji pracowników
 • rozwoju i doskonalenia kadr, w tym konstruowania programów rozwojowych i oceny ich efektywności
 • nowoczesnych, aktywnych metod pracy z grupami np. w oparciu o narzędzia coachingu zespołowego i grupowego
 • obowiązujących systemów czasu pracy oraz zasad planowania i nadzorowania czasu pracy
 • zasad wynagradzania
 • odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne
 • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • właściwej interpretacji  przepisów prawa pracy
 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zarówno jako pracownik jak i w imieniu pracodawcy
 • zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego poprzez przygotowanie odpowiednich programów rozwojowych/szkoleniowych

 

Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada umiejętności:

 

 • projektowania skutecznych system motywowania pracowników
 • do pełnienia funkcji partnerów biznesowych HR mających wpływ na wyniki biznesowe organizacji
 • diagnozy i analizy oraz rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • naliczania wynagrodzenia oraz umie przeprowadzać rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • przygotowania harmonogramu czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 

Etyka

 

 • Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest świadomy konieczności etycznego i profesjonalnego działania pracowników działu kadr w przedsiębiorstwie oraz odpowiedzialności menedżera zasobów ludzkich
 • Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest świadom odpowiedzialności za naruszanie przez pracodawcę przepisów prawa pracy.

Praca

Absolwent specjalności ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi" jest przygotowany do podjęcia pracy w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych oraz na stanowiskach menedżera i eksperta zajmującego się efektywnym pozyskiwaniem i zarządzaniem zasobów ludzkich.

 

 

 

Opłaty

Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"Studia pełne wiedzy praktycznej!"

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC